Bộ KH&CN ký kết thử nghiệm một số chính sách mới đặc thù tại TP.HCM

Vào chiều ngày 2/3, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác nhằm tăng cường chỉ đạo và điều hành các hoạt động liên quan đến khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024-2028.

Hội nghị nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định trong Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, khóa XV, liên quan đến thí điểm một số cơ chế và chính sách đặc thù để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp và khó đoán định của thế giới hiện đại, cùng với ảnh hưởng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ông Huỳnh Thành Đạt, đã nhấn mạnh sự nỗ lực không ngừng của ngành KHCN trên mọi phương diện. Ông nhấn mạnh vai trò của ngành KHCN trong việc thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế truyền thống, với sự tham gia quan trọng của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Ông Đạt nhấn mạnh rằng, mặc dù ngành KHCN thường được xem là lĩnh vực khó quản lý, nhưng không có nghĩa là không thể giải quyết được. Ông kêu gọi các cá nhân và tổ chức liên quan không nên tránh né, mà hãy xem đó là cơ hội và động lực để thay đổi vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Đạt đánh giá Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội không chỉ là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là cơ hội cho ngành KHCN thử nghiệm các chính sách mới. Thông qua việc ký kết chương trình phối hợp với TP.HCM, ông cam kết sẽ tích cực tham mưu với Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cũng cam kết sẽ sẵn sàng phân cấp, phân quyền khi đáp ứng đủ điều kiện cần có, nhằm động viên đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ theo đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê khoa học, vượt qua mọi thách thức để tạo ra nhiều thành tựu KHCN mang lại lợi ích cho đất nước và xã hội.

9 nội dung phối hợp giữa Bộ KH&CN và TP.HCM

Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 – 2028 nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong việc lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (KHCN) cũng như đổi mới sáng tạo. Chương trình này cũng đặt ra mục tiêu thí điểm và thử nghiệm một số cơ chế, chính sách mới, sản phẩm và dịch vụ mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2024 – 2028.

Chương trình này bao gồm 9 nội dung phối hợp, trong đó có các nội dung đáng chú ý như sau:

Áp dụng chính sách thu hút và trọng dụng người tài thông qua ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức Khoa học và Công nghệ (KHCN) công lập. Đồng thời, cung cấp ưu đãi về thù lao để thúc đẩy nhiệm vụ KHCN và hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động KHCN tại Thành phố.

Thí điểm chính sách đặc thù của Thành phố về cơ chế tuyển chọn chương trình, dự án KHCN và cơ chế tài chính cho các chương trình, dự án KHCN.

Xây dựng và áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức KHCN và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Đề xuất đề án thí điểm chính sách thương mại hóa và tạo động lực cho các sản phẩm trí tuệ và tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước.

Thí điểm cơ chế tài chính sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các tổ chức khoa học và công nghệ.

Sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cho các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ.

Xây dựng và áp dụng cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm mới, dịch vụ mới và mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa có quy định.

Xây dựng và triển khai mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố theo mô hình quốc tế.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn