Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 7/3, tại thành phố Hạ Long, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành cuộc làm việc với Ban Thường vụ của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng với đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để thảo luận về tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay. Cuộc làm việc cũng tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ. Trong buổi làm việc, cũng có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nêu rõ những điểm sau:

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương kết hợp với Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã tập trung cụ thể hóa thông qua các đề án, chương trình trọng điểm, các quy chế quy định, kế hoạch… để đảm bảo gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới.
Kinh tế của tỉnh liên tục đạt tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững đà tăng trưởng GRDP cao trong 9 năm liên tiếp. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh xã hội được chăm sóc và phát triển.
Quảng Ninh quan trọng bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh tôn giáo.
Công tác phòng, chống tội phạm đã có những chuyển biến tích cực và rõ rệt. Tội phạm xã hội được kiềm chế và giảm theo từng năm, và số vụ tai nạn giao thông cũng giảm.
Đồng thời, Quảng Ninh luôn đề cao công tác xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã chính quy”; và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng công an các cấp.

Trong buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tới nay. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, phức tạp, nhưng thông qua sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ninh đã vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững đà tăng trưởng GRDP cao trong 9 năm liên tiếp, kể cả trong 3 năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng của Quảng Ninh vẫn đạt trên hai con số. Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã hoàn thành 17/19 chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và bền vững, và tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm đến văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, và bảo đảm an ninh xã hội. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đã đạt trên 9.500 USD, cao gấp 2,23 lần so với bình quân cả nước, và thu nhập của các đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo đã cao gấp 1,5 lần so với bình quân cả nước, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ, y tế, giáo dục chất lượng cao.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng, và quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quảng Ninh được xem là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chính phủ cũng tập trung vào bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Công việc cải cách hành chính và phát triển cân đối giữa các vùng miền được đặc biệt chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Trong những năm qua, việc phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên được thực hiện, đặc biệt là trong việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Công an nhân dân, đồng thời liên kết với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Kết quả của việc này đã rất đáng chú ý, như trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đóng góp vào việc bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, và giảm thiểu tội phạm. Công tác điều tra và khám phá vụ án cũng đã đạt được kết quả cao, đồng thời không có việc phạm sai trong hoạt động tố tụng.

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như hoàn thành hệ thống kết nối chính quyền điện tử, cấp CCCD cho người dân, và triển khai dịch vụ công thiết yếu. Công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua mô hình an ninh cơ sở.

Trong việc xây dựng Đảng và lực lượng Công an Nhân dân, sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tóm lại, sự phối hợp và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và cơ quan chính quyền trong thời gian qua đã tạo điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Điều này cũng là cơ sở để nâng cao quan hệ đối ngoại của tỉnh và thúc đẩy phát triển bền vững trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn