Chi tiết Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa phát hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT vào ngày 6/3/2024, điều chỉnh và bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) đang có hiệu lực.

Theo thông tin này, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được duy trì ổn định, không có sự thay đổi đáng kể so với các năm trước đó, đặc biệt là giống như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD&ĐT chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong Quy chế để đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình tổ chức thi trên toàn quốc.

Cụ thể, Quy chế đã được điều chỉnh để rõ ràng hóa các môn thi, giúp thí sinh dễ dàng hơn trong quá trình đăng ký. Để đảm bảo chế độ ưu tiên cho thí sinh và tránh nhầm lẫn trong quá trình đăng ký, các đơn vị đăng ký dự thi phải kiểm tra thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh. Thí sinh cũng được yêu cầu giữ bí mật thông tin tài khoản và mật khẩu.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi. Bên cạnh việc quy định về các vật dụng được phép mang vào phòng thi, quy chế cũng bổ sung các vật dụng bị cấm. Đối với thí sinh chỉ dự thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp (thí sinh tự do), cũng có các quy định cụ thể.

Về mặt chuyên môn, các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, và làm phách trong kỳ thi cũng được bổ sung. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi được làm rõ để đảm bảo tuân thủ quy định.

Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ, bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) và một số chứng chỉ tương đương.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi khác về mặt kỹ thuật của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi, và việc tích hợp các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi vào trong quy chế để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn