Chiến lược phát triển Thủ đô: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc xây dựng người dân thủ đô thành lịch, văn minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ra Chỉ thị số 30-CT/TU nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng người dân thủ đô thành lịch, văn minh.

Chỉ thị này nhấn mạnh vào sự quan trọng của lịch sử và văn hiến hơn 1.000 năm của Thăng Long – Hà Nội trong việc hình thành giá trị cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. Người dân thủ đô được khuyến khích giữ vững và phát triển các phẩm chất và cách ứng xử văn minh, thể hiện qua lối sống, giao tiếp, ứng xử và văn hóa ẩm thực.

Chương trình này cũng đề cập đến sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, và tôn trọng pháp luật. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đã đặt ra yêu cầu quan trọng này, đồng thời nhấn mạnh vai trò gương mẫu và đi đầu của Hà Nội trong phát triển văn hóa và con người.

Hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp và chương trình hành động để thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các sáng kiến và mô hình như xây dựng phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” và “Thanh niên làm theo lời Bác” đã mang lại kết quả tích cực.

Thành ủy Hà Nội cũng tổ chức thường niên Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và ban hành các Quy tắc ứng xử để tạo động lực cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân Thủ đô trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

…ủy, chính quyền, và các tổ chức chính trị – xã hội của Thủ đô Hà Nội đã nhận thức rõ về những thách thức và hạn chế trong việc xây dựng người dân thành thị lịch sự, văn minh, phản ánh qua việc thiếu sự đồng bộ và quyết liệt trong thực hiện các chính sách và quyết định của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, nhận thức chưa đủ sâu rộng về giá trị văn hóa và nhân văn, cũng như thiếu sự tập trung vào việc xây dựng nền văn hóa trong môi trường công cộng và gia đình. Do đó, để cải thiện tình hình và đạt được mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:

Tổng kết và thực hiện hiệu quả chính sách và quyết định của Đảng và Nhà nước: Đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Quan trọng nhất là phải kết hợp hiệu quả giữa các chính sách kinh tế – xã hội và văn hóa – nhân văn, đồng thời đảm bảo sự quyết liệt và đồng bộ trong triển khai.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền: Đảm bảo rằng việc xây dựng người dân thành thị lịch sự, văn minh được coi là ưu tiên hàng đầu, thường xuyên được lãnh đạo và chỉ đạo mạnh mẽ từ các cấp ủy và chính quyền.

Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức: Tăng cường hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa và nhân văn, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình và gương mẫu tích cực.

Xây dựng và thực hiện các chương trình hành động cụ thể: Đảm bảo rằng các chương trình hành động để xây dựng người dân thành thị lịch sự, văn minh được lập ra và thực hiện một cách cụ thể và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực cụ thể.

Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ: Thực hiện việc kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng các biện pháp và chính sách đang được thực hiện một cách hiệu quả và đồng đều trên toàn bộ địa bàn thành phố.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức: Đảm bảo rằng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các chính sách và biện pháp xây dựng người dân thành thị lịch sự, văn minh.

Phát triển mô hình giao thông văn minh: Tăng cường quản lý và kiểm soát giao thông, xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn, đồng thời phát triển các phương tiện giao thông công cộng để giảm ô nhiễm môi trường và tăng cường an toàn giao thông.

Thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ này, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội tại Thủ đô Hà Nội hy vọng sẽ đạt được mục tiêu xây dựng người dân thành thị lịch sự, văn minh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng văn hóa và cuộc sống xã hội trên địa bàn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn