Chủ tịch nước đề cao vai trò của Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Vào chiều ngày 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Hội nghị gặp mặt có chủ đề “Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã thu hút sự tham dự của 210 đại biểu tiêu biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu xuất sắc. Cuộc gặp mặt cũng có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Trong không khí tương tác chân thành và trách nhiệm cao, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và thành tựu đáng kể trong công tác xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, cũng như trong việc phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự quan tâm và chăm sóc của Đảng, Nhà nước được các đại biểu đánh giá cao, và họ bày tỏ niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc trước sự tổ chức của cuộc gặp mặt trong dịp đầu xuân năm mới. Các đại biểu cũng thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, cũng như mong muốn được tiếp tục nhận được sự quan tâm và động viên từ phía Đảng, Nhà nước để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh gặp phải nhiều khó khăn trong năm ngoái, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã đoàn kết một lòng, vượt qua gian khó, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Đây là những thành tựu lớn lao và có ý nghĩa lịch sử, được ghi nhận sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Trong những thành tựu này, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, và văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực là rất quan trọng.

Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ của đất nước, những người đã cống hiến trí tuệ, tâm sức, và lao động không ngừng nghỉ, luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và nhân dân. Ông nhấn mạnh rằng năm 2024 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình quốc tế và trong nước đặt ra những nhiệm vụ quan trọng, mang lại cảm hứng lớn cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong lao động, nghiên cứu và sáng tạo. Ông khẳng định sự quan trọng của việc đồng hành với Đảng, với dân tộc và nhân dân, vượt qua mọi thách thức, khó khăn để đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Theo Chủ tịch nước, dân tộc Việt Nam từ lâu đã có truyền thống quý trọng hiền tài, yêu mến trí thức. Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn đề cao và quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển toàn diện và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở tài nguyên tự nhiên mà còn ở những con người có trí tuệ và phẩm giá. Ở Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đặc biệt là những hiền tài, đã có vai trò tiên phong, quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, phát triển, và vượt qua những thách thức trong từng giai đoạn của quốc gia.

Do đó, việc tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là rất quan trọng và cần thiết, cả trong tương lai ngắn hạn và dài hạn. Chủ tịch nước đề xuất các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan và tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức và tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể phát huy tối đa sự đóng góp của mình cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, cũng như khuyến khích sự tham gia của họ trong việc tư vấn, giám sát và đề xuất chính sách cho Đảng và Nhà nước là cực kỳ quan trọng. Chủ tịch nước tin rằng, với tình yêu và trách nhiệm, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ sẽ đóng góp vào Tổ quốc theo cách riêng của mình, từ đó tạo ra sức mạnh nội sinh to lớn, giúp đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn