Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia chuẩn bị đi vào vận hành

Theo thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), các công việc chuẩn bị đã được hoàn tất để Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ được triển khai vào quý II/2024.

Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, cùng với sự xuất hiện đồng loạt của nhiều ứng dụng, Việt Nam đang đối diện với tình trạng hỗn loạn về phần mềm truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, hệ thống truy xuất nguồn gốc ở nước ta hiện chưa đồng nhất theo tiêu chuẩn GS1 của Tổ chức Mã số và mã vạch quốc tế, thường chỉ sử dụng các mã phân biệt với cấu trúc tự động, mang ý nghĩa hữu ích chỉ trong phạm vi nội bộ.

Tình trạng này dẫn đến việc quản lý nguồn gốc gặp khó khăn và dễ dẫn đến việc trùng mã giữa các hệ thống truy xuất nguồn gốc khác nhau. Phương pháp này còn tạo ra những trở ngại trong việc tương tác và trao đổi thông tin giữa các hệ thống khi tiến hành việc truy vết sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

Nhằm giải quyết những vấn đề này, vào tháng 1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100). Một trong năm nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra là thiết lập, xây dựng và vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (Cổng thông tin).

Cổng thông tin này đóng vai trò như một cầu nối để kết nối tất cả các bên tham gia, bao gồm các bộ ngành, cơ quan địa phương và doanh nghiệp. Mọi bên tham gia trong chuỗi cung ứng đều sử dụng Cổng thông tin để kết nối và hình thành chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo kế hoạch, Cổng thông tin sẽ liên kết các hệ thống truy xuất nguồn gốc cả trong nước và quốc tế; quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm, hàng hóa cả trong và ngoài nước; chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc giữa các hệ thống. Nhiệm vụ khác bao gồm thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến quản lý truy xuất nguồn gốc; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị từ cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Cổng thông tin cũng sẽ dựa trên số liệu báo cáo, thống kê và công nghệ để phân tích hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra chính sách kịp thời, phù hợp.

Hệ thống các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc đã được xây dựng và công bố. Hiện tại, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan để xây dựng và công bố 30 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, việc xây dựng Cổng thông tin đã hoàn thành bởi Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia vào năm 2022; và trong 10 tháng vận hành thử nghiệm, hệ thống này đã kết nối với một số địa phương và hơn 4.000 doanh nghiệp tham gia.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà lãnh đạo Bộ KH&CN đặc biệt quan tâm và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý II/2024. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã chuẩn bị một số yếu tố để sẵn sàng triển khai Cổng thông tin chính thức.

Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở khung kiến trúc của Chính phủ điện tử, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối với các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp. Hạ tầng mới của hệ thống cũng đã được cập nhật, có khả năng hỗ trợ hơn 70.000 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia đã thành lập các nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh/thành phố để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc trong việc kết nối và đồng bộ hóa với Cổng thông tin.

Hơn nữa, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn quản lý. Các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc cũng sẽ được thêm vào luật. Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã dự thảo thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đang chờ lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn