Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế số, hạ tầng số, TMĐT

Gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước cho năm 2025.

Theo Chỉ thị số 17/CT-TTg, được ký ngày 22/5/2024, Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội (KT-XH) năm 2025 được xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục có nhiều biến động nhanh, khó lường. Hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn, song cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, xu hướng liên kết mới trên thế giới, chiến tranh thương mại, phân tách chuỗi cung ứng, trừng phạt kinh tế, và cuộc đua trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang gia tăng. Kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại và đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.

Trong nước, năm 2025 được coi là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025, cũng là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sức mạnh và vị thế của đất nước sau gần 40 năm đổi mới đã tăng lên về cả quy mô và sức cạnh tranh, với tình hình chính trị – xã hội và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Mặc dù đã có nhiều tiến triển lớn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Trong bối cảnh này, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã nghiên cứu và xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025. Cụ thể, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, và các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả.

Tiếp tục phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng thương mại điện tử, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, và ứng phó với biến đổi khí hậu là những ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, cần tạo ra một số trung tâm dịch vụ du lịch với sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín và khả năng cạnh tranh trong khu vực. Phát triển kinh tế biển cũng là một trong những mục tiêu quan trọng, bao gồm việc hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, và khu đô thị sinh thái ven biển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rõ ràng về các nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm nội dung, thời gian, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp. Cần phải có các chỉ tiêu cụ thể như: số km đường cao tốc, số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát và hoàn chỉnh, thủ tục hành chính được rút gọn, và biên chế được tinh giản.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn