FPT, Viettel, CMC bị đề nghị xử phạt vì cuộc gọi rác

Cục Viễn thông (Bộ TTTT) vừa công bố 4 kết luận kiểm tra liên quan đến việc tuân thủ quy định chống cuộc gọi rác đối với dịch vụ điện thoại cố định tại các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC, và Công ty CP Viễn thông FPT.

Kết quả cho thấy cả bốn doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để nhận diện thuê bao có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác và đã vận hành hệ thống kỹ thuật nhằm ngăn chặn cuộc gọi rác.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Viettel chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đối với danh sách không quảng cáo. Trong thời gian kiểm tra, có 1.165 cuộc gọi sử dụng tên định danh đã liên hệ đến 921 thuê bao đã đăng ký trong danh sách không nhận quảng cáo, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác.

CMC Telecom cho phép 63.390 cuộc gọi quảng cáo tiếp cận 41.917 thuê bao đã đăng ký không nhận quảng cáo. Trong thời gian kiểm tra, 2 cá nhân và 18 tổ chức là khách hàng của CMC Telecom với thuê bao cố định đã thực hiện cuộc gọi quảng cáo.

Tương tự, FPT Telecom cũng chưa hoàn toàn ngăn chặn được cuộc gọi quảng cáo, để 526.159 cuộc gọi quảng cáo tiếp cận 137.125 thuê bao đã đăng ký không nhận quảng cáo. Trong thời gian kiểm tra, FPT Telecom chưa thực hiện đầy đủ việc thống kê, cập nhật số liệu về cuộc gọi rác theo quy định.

Do những vi phạm trên, Viettel, CMC Telecom và FPT Telecom đều bị đề nghị xử phạt hành chính 140 triệu đồng mỗi đơn vị và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng đối với các thuê bao vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng SIM rác, ngày 15/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thực hiện quản lý và đăng ký thông tin thuê bao.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp phải chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trong việc xử lý SIM tồn kênh chuyển về SIM không có thông tin thuê bao, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và chỉ được kích hoạt, phát triển mới bởi chính các nhà mạng.

Từ ngày 15/4/2024, doanh nghiệp viễn thông di động sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu trên thị trường vẫn còn xuất hiện SIM phát triển mới không đúng quy định.

Nếu phát hiện vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm và nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp, đồng thời báo cáo Thủ tướng để xem xét hình thức kỷ luật.

Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn trách nhiệm của nhà mạng, đặc biệt là người đứng đầu, với vấn đề SIM rác là giải pháp phù hợp, vì ngoài vai trò quản lý, nhà mạng còn hưởng lợi từ SIM rác.

Các SIM rác thường phát tán nhiều tin nhắn và cuộc gọi rác, tạo nguồn thu cho nhà mạng. Do đó, xử lý triệt để SIM rác là trách nhiệm của nhà mạng.

Tuy nhiên, vì SIM thuê bao chỉ là một trong những phương thức mà đối tượng lợi dụng để phát tán tin nhắn và cuộc gọi rác, cần sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, để ngăn chặn tình trạng này một cách triệt để.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn