Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo Lịch vạn niên, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thường rơi vào ngày 10/3 âm lịch, tương đương với ngày 18/4 dương lịch. Vậy năm nay, người lao động sẽ được nghỉ mấy ngày lễ?

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm 2024

Theo quy định của Điều 112 trong Bộ luật Lao động 2019 về thời gian nghỉ lễ của người lao động như sau:

Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết sau đây:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Tết Âm lịch: 05 ngày;

Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ được quy định trong Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, còn được nghỉ thêm 01 ngày trong dịp Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày vào Quốc khánh của nước họ.

Mỗi năm, dựa vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể về ngày nghỉ theo quy định tại điểm b và điểm đ của khoản 1 Điều 112 trong Bộ luật Lao động 2019.

Theo Âm lịch năm 2024, ngày 10 tháng 03 Âm lịch sẽ rơi vào thứ 5, ngày 18/4/2024 Dương lịch.

Vì vậy, vào năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ một ngày vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tức là thứ 5 ngày 18/4/2024 Dương lịch.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Vì vậy, nếu ngày nghỉ hằng tuần của người lao động rơi vào thứ 5, tức là ngày 18/4/2024 Dương lịch (ngày được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương), họ sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian nghỉ hằng năm của người lao động

Theo Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019, thời gian nghỉ hàng năm của người lao động được quy định như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động sẽ được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động sẽ được nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trong trường hợp thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, người sử dụng lao động sẽ thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Người sử dụng lao động phải quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và thông báo trước cho họ biết. Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định.

Trong thời gian nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện giao thông công cộng và số ngày đi đường trên 02 ngày, thì từ ngày thứ 03 trở đi sẽ được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ và chỉ tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn