Hà Nội dẫn đầu cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Vào chiều ngày 12/3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp báo để công bố kết quả triển khai chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. Trong báo cáo được công bố, Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu với điểm số cao nhất, đạt 62,86 điểm trên toàn quốc.

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 là một cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển kinh tế – xã hội dựa trên sự áp dụng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại mỗi tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Theo kết quả xếp hạng, Hà Nội đã dẫn đầu với điểm số cao nhất, đạt 62,86 điểm, xếp hạng 1. Tiếp theo là TP HCM (hạng 2), Hải Phòng (hạng 3), Đà Nẵng (hạng 4), Cần Thơ (hạng 5), Bắc Ninh (hạng 6), Bà Rịa- Vũng Tàu (hạng 7), Bình Dương (hạng 8), Quảng Ninh (hạng 9) và Thái Nguyên (hạng 10).

Về xếp hạng theo 6 vùng kinh tế xã hội, các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng có điểm trung bình cao nhất là 45,17 điểm, tiếp theo là các địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ với 44,81 điểm.

Các địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cũng như Đồng bằng sông Cửu Long có điểm số trung bình gần nhau, lần lượt là 36,96 điểm và 36,36 điểm.

Hai vùng Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía bắc cũng có điểm số trung bình tương đồng, lần lượt là 32,72 điểm và 32,19 điểm. Bộ chỉ số cũng liệt kê top các địa phương dẫn đầu từng vùng và đưa ra đánh giá theo nhóm thu nhập.

Kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp, tương đồng giữa kết quả của Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 với thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Các địa phương dẫn đầu thường có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi, tập trung ở các vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Đồng thời, chúng có ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ phát triển, cơ sở hạ tầng phát triển và hoạt động Khoa học-Công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Trái lại, các địa phương nằm trong nhóm cuối thường gặp hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc áp dụng Khoa học-Công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển. Đây thường là các địa phương tại các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía bắc.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – cho biết từ đầu năm 2023, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) trên toàn quốc.

Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, nhằm cải thiện năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ tin rằng tài liệu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 là một công cụ hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp lãnh đạo các địa phương có thể sử dụng trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng cho rằng tài liệu này sẽ là một nguồn tham khảo quý báu cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh làm rõ thêm về chỉ số PII, nói rằng việc so sánh trực tiếp giữa các địa phương chỉ mang tính tương đối và không phải là mục đích chính của bộ chỉ số. Mỗi địa phương có các điều kiện và đặc điểm riêng, cũng như có định hướng phát triển khác nhau.

Bộ chỉ số PII cung cấp căn cứ khoa học và các chứng cứ về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Trong báo cáo PII 2023, mỗi địa phương được trình bày thông tin tổng hợp chi tiết theo từng chỉ số (52 chỉ số), nhóm chỉ số (16 nhóm) và trụ cột (7 trụ cột), kèm theo 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu của mỗi địa phương.

Dựa trên các thông tin chi tiết này, các cấp lãnh đạo có căn cứ khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương mình.

Thứ trưởng Hoàng Minh cũng thông tin rằng Hà Nội đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào của chỉ số đổi mới sáng tạo, nhờ dẫn đầu 14 chỉ số trong 52 chỉ số thành phần. Trong số này có các chỉ số về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực, chi cho nghiên cứu phát triển, số lượng tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, kiểu dáng công nghiệp hay các tác động đến kinh tế xã hội như chỉ số phát triển con người.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn