Hà Nội tập trung xây dựng bản đồ số du lịch thông minh, tăng cường trải nghiệm du khách

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhằm mục tiêu hướng tới sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, Sở Du lịch Hà Nội đang tiến hành số hóa dữ liệu về ngành du lịch. Đồng thời, họ đề xuất xây dựng một bản đồ số du lịch thông minh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho cả doanh nghiệp và du khách.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong năm 2024, để thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm mục tiêu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tận dụng Dịch vụ công trực tuyến, Sở hiện đang tập trung vào việc số hóa dữ liệu liên quan đến khu du lịch, điểm tham quan và các cơ sở dịch vụ du lịch. Đồng thời, họ đang xây dựng hệ thống bản đồ du lịch thông minh cho thành phố Hà Nội.

Sở cũng đang phát triển và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu trong lĩnh vực Du lịch, đồng thời duy trì và cập nhật dữ liệu trong phần mềm cơ sở dữ liệu về du lịch nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, họ đang tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc truyền thông và quảng bá về hình ảnh du lịch của Thủ đô đến du khách cả trong và ngoài nước.

Hiện tại, Sở đang tiến hành hoàn thiện từng bước hạ tầng truyền dẫn để đáp ứng yêu cầu của Chính quyền số của thành phố, tuân thủ các mô hình kết nối mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, họ đang xây dựng và phát triển hạ tầng Internet vạn vật để phục vụ các ứng dụng trong lĩnh vực du lịch thông minh của Thủ đô.

Sở Du lịch Hà Nội đang tiếp tục triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực Du lịch, nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu và đồng bộ hóa với việc triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về du lịch của Thủ đô Hà Nội.

Công việc giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa, cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch được duy trì và nâng cấp, đảm bảo tính hiện đại và tiện ích cho du khách và người dân truy cập. Đồng thời, thông tin về các hoạt động, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, cũng như các hoạt động du lịch diễn ra tại Hà Nội được thường xuyên cập nhật trên cổng thông tin này.

Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Đặng Hương Giang, năm 2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Thủ đô, với vị thế và vai trò của Hà Nội trên thị trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Cụ thể, trong năm 2023, Hà Nội tiếp tục nhận được sự công nhận từ các tổ chức du lịch quốc tế, khi được vinh danh là Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày bởi Tổ chức Du lịch Thế giới.

Năm 2023 cũng đánh dấu sự kiện quan trọng khi Sở Du lịch Hà Nội lần đầu tiên được đề cử và nhận giải thưởng danh giá là Cơ quan quản lý du lịch Thành phố hàng đầu châu Á. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp mà Du lịch Thủ đô được chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hà Nội.

Những thành tựu đáng kể này là kết quả của sự triển khai tích cực và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự hỗ trợ chặt chẽ từ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, ban, ngành, và Ủy ban nhân dân tại các quận, huyện, thị xã, đã giúp Sở Du lịch Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính như sau:

Ban hành các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của công tác pháp chế tại Sở.
Thực hiện khai báo 26/26 Thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng dịch vụ công của Thành phố và đang tiến hành khai báo trên cổng dịch vụ công Quốc gia.
Trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tái cấu trúc 26/26 TTHC, thực hiện toàn trình 24/26 TTHC, số hóa 100% TTHC của Sở, đơn giản hóa các TTHC, phân cấp ủy quyền giải quyết TTHC 06/26 TTHC, công bố 03 TTHC nội bộ, và ban hành 12 quy trình giải quyết công việc nội bộ.
Đồng bộ triển khai chữ ký số trong quá trình giải quyết các TTHC của Sở.
Trong năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý thành công 3.104 hồ sơ TTHC từ công dân, tổ chức, và doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết trước hạn và đúng hạn 100%, không có trường hợp chậm trễ.

Tuy nhiên, cũng còn một số thách thức cần được giải quyết tiếp tục, như việc kết nối và tích hợp giữa các phần mềm Dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia. Các phần mềm chuyên ngành trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiện nay cũng còn một số vấn đề chưa đồng bộ và khó khăn khi thực hiện.

Để giải quyết những vấn đề trên, Sở Du lịch Hà Nội đang tích cực thực hiện các chỉ đạo từ cấp Trung ương và Thành phố. Sở đã tiến hành hoàn thiện hạ tầng truyền dẫn để đáp ứng yêu cầu của Chính quyền số của Thành phố, tuân thủ Mô hình tham chiếu về kết nối mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Ngoài ra, Sở cũng đang xây dựng và phát triển hạ tầng Internet vạn vật để phục vụ các ứng dụng trong du lịch thông minh của Thủ đô, cũng như tiếp tục triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu. Các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về du lịch Hà Nội cũng đang được triển khai đồng bộ.

Sở cũng đang tiến hành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, và duy trì cũng như nâng cấp Cổng thông tin điện tử của mình, đảm bảo hiện đại và tiện lợi cho du khách và cư dân truy cập. Sở thường xuyên cập nhật các hoạt động, sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Thủ đô và cả nước, cũng như các hoạt động du lịch diễn ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng đã chủ động hỗ trợ trong việc số hóa ngành du lịch của thành phố. Điều này được thể hiện rõ qua việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 về Chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, công tác chuyển đổi số trong du lịch được đặt ra nhiệm vụ cụ thể như cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho du khách theo thời gian thực, dựa trên việc xây dựng và khai thác các nguồn tài nguyên dữ liệu về văn hóa và lịch sử của Thủ đô để phát triển du lịch.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn