Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động dự án mới đối phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cùng với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức lễ khởi động Dự án Bảo vệ Hệ sinh thái ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án này với ngân sách 2,9 triệu USD nhằm mục tiêu hỗ trợ giảm thiểu các mối đe dọa đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản ven bờ, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của vùng ven biển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án sẽ được thực hiện phối hợp với các đối tác bao gồm các cơ quan trung ương của Việt Nam, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, ban quản lý các khu bảo tồn biển, các đối tác phát triển và cộng đồng ngư dân.

“Việc khởi động dự án ngày hôm nay đóng góp vào việc thúc đẩy ưu tiên chung của chúng tôi với Việt Nam, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ,” Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs nhấn mạnh tại sự kiện.

Đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái ven bờ chiếm 70% diện tích rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển của Việt Nam. Với sự bồi đắp của trầm tích và chất dinh dưỡng từ sông Cửu Long, khu vực này trở thành môi trường lý tưởng cho sự phát triển của nguồn lợi thủy sản đa dạng nhất trong nước, đồng thời bảo vệ cộng đồng ven biển trước những hiểm họa như triều cường do bão và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, những khu vực quan trọng này và nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế lớn (như cá vược và cá hồng) đang đối mặt với nhiều mối đe dọa, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến sinh kế và cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Thông qua dự án mới này, Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong việc phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực ven biển, đồng thời tăng cường công tác quản lý bền vững của nguồn lợi biển để giảm thiểu việc đánh bắt cá bất hợp pháp. Đồng thời, dự án cũng nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng địa phương trước những thách thức từ biến đổi khí hậu.

Sự kiện này là minh chứng cho cam kết của Mỹ trong việc mở rộng hỗ trợ tại Đồng bằng sông Cửu Long và trên toàn lãnh thổ Việt Nam, điều này phản ánh các ưu tiên chung của cả hai quốc gia trong khuôn khổ của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn