Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia nhằm phát triển tài sản trí tuệ

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo kêu gọi các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Chương trình này dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2025. Thông báo này nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy các nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị và bảo vệ tài sản trí tuệ quốc gia. Các đề xuất được kêu gọi không chỉ tập trung vào việc sáng tạo và bảo hộ các tài sản trí tuệ mới, mà còn bao gồm các giải pháp để khai thác và thương mại hóa những tài sản trí tuệ hiện có, nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Cục Sở hữu trí tuệ khuyến khích sự tham gia tích cực từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, nhằm tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ đột phá, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Theo nội dung thông báo, nhằm triển khai Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025, thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Chương trình). Cụ thể, các đề xuất cần đáp ứng các mục tiêu và nội dung được nêu tại Điều 1 của Quyết định số 2205/QĐ-TTg. Những đề xuất được ưu tiên bao gồm các nội dung sau:

Tập huấn và đào tạo về sở hữu trí tuệ: Chương trình sẽ tập trung vào việc tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo về sở hữu trí tuệ cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và doanh nghiệp. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ, giúp các nhóm đối tượng này hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Nâng cao năng lực khai thác và quản trị tài sản trí tuệ: Các nhiệm vụ trong lĩnh vực này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) tăng cường khả năng khai thác và quản trị tài sản trí tuệ. Đặc biệt, chương trình sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm tăng số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thương mại các sáng chế được bảo hộ, phù hợp với Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm mạch tích hợp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, và công nghệ chế biến, chế tạo.

Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước: Chương trình sẽ hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm chế biến, cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch, tri thức truyền thống và văn hóa bản địa. Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển các sản phẩm này, gắn với mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, và kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ra nước ngoài: Hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương trong việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho các sản phẩm này.

Xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ: Chương trình cũng sẽ triển khai các hoạt động nhằm xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong xã hội, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ. Các hoạt động bao gồm tổ chức các chương trình bảo vệ và ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong môi trường số.

Những nội dung này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong mọi lĩnh vực.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN, ban hành ngày 11/6/2021 bởi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, cũng như Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023, quy định về trình tự và thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời hạn nhận đề xuất là trước ngày 08/6/2024. Các hồ sơ đề xuất cần được gửi đến địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, quý cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ qua số điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 255).

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân biết và tham gia đề xuất. Đồng thời, đề nghị quý cơ quan hỗ trợ chuyển tiếp thông báo này đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác để cùng biết và tham gia.

Thông tin chi tiết về Thông báo số 1549/TB-BKHCN có thể được tìm hiểu thêm tại đây. Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực từ các quý cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn