Khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ra yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, cùng các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Văn phòng Chính phủ vừa phát hành văn bản số 213/TB-VPCP ngày 10/5/2024 thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Trong thông báo kết luận, đã được nhấn mạnh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai một số giải pháp quản lý thị trường vàng nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển. Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng và chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới vẫn cao.

Để nâng cao hiệu quả của các biện pháp quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản hướng dẫn từ Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2024. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Đánh giá toàn diện giải pháp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan, đã tiến hành nghiên cứu và lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự họp để:

Rà soát và đánh giá toàn diện kết quả triển khai các biện pháp quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây và diễn biến của thị trường vàng trong và ngoài nước. Mục tiêu là xem xét thực hiện các biện pháp, công cụ điều hành theo quy định pháp luật một cách kịp thời và hiệu quả hơn, nhằm ổn định và bình ổn thị trường vàng, giải quyết tình trạng chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước. Điều này giúp thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, trong sạch, minh bạch, đúng luật pháp và không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng và hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, cũng như các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Việc này cũng bao gồm việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012, quy định về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan. Kết quả của việc này sẽ được báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2024, nhằm không để có thêm bất kỳ sự chậm trễ nào.

Xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng 

Phó Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng, đảm bảo kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng. Đặc biệt, cần tập trung vào các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012. Mục tiêu là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, chính sách quản lý thị trường vàng phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật. Cần có các công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả và hiệu lực đối với thị trường vàng, cũng như chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng theo từng lần

Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng phải tuân thủ nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh và mua bán vàng, và cần hoàn thành chậm nhất vào quý II năm 2024.

Các Bộ, cơ quan như Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, lực lượng biên phòng, thuế, hải quan, quản lý thị trường cùng các cơ quan liên quan khác phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Họ cũng cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để quản lý và bình ổn thị trường vàng, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng theo quy định. Mọi vấn đề vượt thẩm quyền, phát sinh cần được báo cáo cấp thẩm quyền kịp thời.

Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đảm bảo việc thực hiện các chỉ đạo này.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn