Những thông tin có trên mẫu căn cước được đề xuất cấp từ 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Hiện Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước, và đang tiến hành thu thập ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo Luật Căn cước mới, một điểm mới là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Để triển khai quy định này, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước, đang chờ ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thẻ căn cước

Theo dự thảo Thông tư, hai mặt của thẻ căn cước sẽ được in hoa văn màu xanh chuyển từ giữa màu vàng sang màu xanh.

Mặt trước của thẻ sẽ bao gồm bản đồ hành chính của Việt Nam, hình ảnh của trống đồng và các hoa văn họa tiết truyền thống để trang trí.

Mặt sau của thẻ sẽ có các hoa văn kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen. Quốc huy và hình ảnh của công dân sẽ được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước.

Dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence – Freedom – Happiness; Identity Card; biểu tượng chíp; Số định danh cá nhân/No; Họ, chữ đệm và tên/Surname, given names; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/Place of Residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birthday registration; Có giá trị đến/Date of expiry; Ngày, tháng, năm cấp/Date, month, year; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY màu xanh.

Dòng chữ CĂN CƯỚC; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ căn cước màu đỏ.

Số căn cước; các thông tin của người được cấp thẻ căn cước; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; ngày, tháng, năm được cấp thẻ căn cước; dòng MRZ, mã QR màu đen.

Mã QR có kích thước 11 x 11mm, bao gồm những thông tin: Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con; số chứng minh nhân dân 9 số của người được cấp thẻ (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có).

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước được cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên và mẫu căn cước dành cho công dân từ 0 – 6 tuổi. Trong đó, theo đề xuất, mẫu căn cước dành cho công dân từ 0 – 6 tuổi sẽ không có ảnh được in trên căn cước.

Giấy chứng nhận căn cước

Chương III của dự thảo Thông tư cũng quy định về giấy chứng nhận căn cước với hình dạng chữ nhật, kích thước 125 x 170mm. Nền mặt trước của giấy chứng nhận căn cước bao gồm: Bản đồ hành chính của Việt Nam được in màu đỏ; hình ảnh trống đồng và các hoa văn họa tiết truyền thống được trang trí bằng màu xanh. Quốc huy sẽ được in màu trực tiếp lên giấy chứng nhận căn cước. Dòng chữ ‘CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC’ cùng với dấu hình Quốc huy của cơ quan cấp giấy chứng nhận căn cước sẽ có màu đỏ.

Nội dung trên giấy chứng nhận căn cước bao gồm:

Bên trái từ trên xuống: Hình Quốc huy của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đường kính 15mm; Ảnh chân dung của người được cấp giấy chứng nhận căn cước có kích thước 25 x 33mm; Mã QR code có kích thước 18 x 18mm; Ô vân tay ngón trỏ bên trái; Ô vân tay ngón trỏ bên phải.

Bên phải từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; Dòng chữ ‘CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC’; Số Định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Địa chỉ hiện tại; Họ, chữ đệm và tên của cha; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của mẹ; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng); Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; Quốc tịch; Thời hạn sử dụng đến; Ngày, tháng, năm; Chữ ký của Giám đốc Công an.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn