Thanh Hóa: Năm 2024 có 736 mặt bằng được phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND để phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trong năm 2024 trên toàn bộ địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổng cộng có 736 dự án (mặt bằng) được phê duyệt vào danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trong năm 2024. Tổng diện tích đất theo quy hoạch của các dự án này là 2.093,5 ha, trong đó diện tích dự kiến đấu giá là 586,2 ha. Dự kiến tổng số tiền thu từ việc sử dụng đất (SDĐ) là 18.546,7 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, số tiền thu được dự kiến là 11.336,4 tỷ đồng. Một số địa phương có nhiều dự án được đưa vào danh mục bao gồm huyện Đông Sơn với 88 dự án, huyện Hoằng Hóa với 71 dự án, huyện Thọ Xuân với 65 dự án, huyện Thiệu Hóa với 55 dự án, huyện Quảng Xương với 58 dự án, và huyện Nga Sơn với 42 dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 736 dự án (mặt bằng) được phê duyệt vào danh mục này, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 2.093,5 ha và diện tích dự kiến đấu giá là 586,2 ha. Dự kiến tổng số tiền thu từ việc sử dụng đất là 18.546,7 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí khác, số tiền thu được dự kiến là 11.336,4 tỷ đồng. Các địa phương có nhiều dự án đấu giá bao gồm huyện Đông Sơn với 88 dự án, huyện Hoằng Hóa với 71 dự án, huyện Thọ Xuân với 65 dự án, huyện Thiệu Hóa với 55 dự án, huyện Quảng Xương với 58 dự án, và huyện Nga Sơn với 42 dự án.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, phường, thị trấn, cùng với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá QSDĐ các dự án theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng giá khởi điểm và tổ chức đấu giá phải đảm bảo quy định của pháp luật, gần gũi với giá thị trường, nhằm thu hút người tham gia và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện giám sát chặt chẽ để đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá, và kịp thời xử lý các vi phạm. Các đơn vị tổ chức đấu giá cần có kinh nghiệm và năng lực tốt, đồng thời phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở có liên quan hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn