Thanh Hóa phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công gần 12.000 tỷ đồng trong năm 2024

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Chỉ thị số 01/CT-UBND nhằm tăng tốc độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, và nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trong năm 2024.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 tổ công tác chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, và giải quyết các vấn đề phức tạp, khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là hoàn thành việc giải ngân đầu tư theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% trước ngày 31/12/2024. Mỗi tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp điều hành, đảm bảo kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị đầu mối.

Mỗi tổ công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các khó khăn, vướng mắc và xử lý chúng kịp thời hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xem xét và giải quyết. Đồng thời, tổ công tác yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu và tài liệu liên quan đến các dự án. Họ cũng tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân của các dự án để đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công gần 12.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% trước ngày 31/12/2024, từ đầu năm, các cơ quan hành chính địa phương, cùng với các đơn vị quản lý các dự án đầu tư, đã tập trung đẩy mạnh hoạt động thi công bằng cách tăng cường số lượng mũi thi công. Đồng thời, họ cũng tổ chức nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành…

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn