Tìm giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về SHTT

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) và sở hữu trí tuệ (SHTT) tại các địa phương đã đạt được một số thành công đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tập trung vào việc thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong quản lý SHTT.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) tại các địa phương trong năm 2023 đã gặt hái được một số thành tựu đáng kể. Các hoạt động hiệu quả bao gồm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về SHCN, tư vấn và hướng dẫn đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHCN, khuyến khích và hỗ trợ hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Cần Thơ, An Giang đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về SHCN.

Những thành công trong năm 2023 cho thấy quản lý nhà nước về SHCN ở các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tuy nhiên, hoạt động vẫn chưa đồng đều và tại nhiều nơi chưa phát huy hết hiệu quả tương xứng với vai trò của cơ quan lãnh đạo, quản lý hoạt động SHTT. Ở những địa phương có thị trường kém sôi động, hoạt động SHTT còn đơn giản, vai trò quản lý nhà nước chưa rõ nét. Kiến thức chuyên môn về SHTT của cán bộ thực thi còn hạn chế, dẫn đến tình trạng lúng túng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phụ thuộc nhiều vào cơ quan chuyên môn Trung ương.

Do đó, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã chỉ ra cần tập trung mạnh mẽ vào một số nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường vai trò quản lý nhà nước (QLNN) về sở hữu trí tuệ.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về SHTT

Theo đó, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả; chú trọng củng cố các đầu mối chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ở địa phương; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT

Các cơ quan hành chính nhà nước cần đẩy mạnh hợp tác với nhau và với các cơ quan tư pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số; tổ chức các sự kiện như trưng bày, triển lãm để phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ

Vì vậy, cần thiết kế và cung cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ, bản đồ công nghệ, báo cáo phân tích thông tin sở hữu công nghiệp và dự báo xu hướng phát triển công nghệ dành cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cần hỗ trợ việc xây dựng và triển khai hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ; tổ chức và thực hiện các chương trình tập huấn chuyên môn, đào tạo sâu về sở hữu trí tuệ, với trọng tâm vào đào tạo chuyên gia quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và cán bộ quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm cộng đồng; ưu tiên việc đào tạo từ cơ bản đến nâng cao cho các nhóm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ

Ông Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các trung tâm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Đồng thời, ông cho rằng cần hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng các công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, và văn hóa dân gian. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác tài sản trí tuệ, giới thiệu và quảng bá các tài sản trí tuệ của Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Ngoài ra, cần hỗ trợ việc định giá và kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, và nhãn hiệu.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT

Cần cải thiện hiệu suất hoạt động của các hiệp hội trong việc hỗ trợ và thực hiện các hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, hỗ trợ liên kết sản xuất và kiểm soát nguồn gốc cũng như chất lượng của các sản phẩm đặc trưng, chủ lực tại địa phương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT

Cần chú trọng đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Song song đó, cần hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian, cũng như các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Việc hình thành và phát triển mạng lưới các trung tâm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ tại các tổ chức nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp là rất quan trọng. Đồng thời, nâng cao chất lượng và năng lực của hoạt động bổ trợ tư pháp về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển đội ngũ giám định viên, dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ và tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Cần tổ chức và vận hành hiệu quả các tổ chức chứng nhận độc lập để quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tập thể là chủ sở hữu, quản lý và khai thác các sản phẩm được bảo hộ theo các tiêu chuẩn trên, bao gồm cả các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa SHTT

Cần tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cũng cần biên soạn và phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ và tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi và triển lãm liên quan đến kết quả hoạt động và văn hóa sở hữu trí tuệ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn