Trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong hai ngày 22-23/5/2024, tại Hà Nội, WIPO đã hợp tác với Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Khởi nghiệp của Hội Nữ Trí Thức Việt Nam cùng với Cục Sở Hữu Trí Tuệ để tổ chức “Hội thảo dành cho các Nữ Sáng Tạo Việt Nam và Sự Tham Gia của Cộng Đồng nhằm Mở Rộng Phạm Vi Sở Hữu Trí Tuệ”.

Khoảng cách giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) là một vấn đề đáng quan tâm. Hiện tại, rất ít phụ nữ đăng ký sáng chế qua hệ thống Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT). Tổ chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) ước tính rằng với tốc độ hiện tại, sự cân bằng giới tính trong số các chủ đơn PCT sẽ không thể đạt được trước năm 2064. Bằng cách hành động ngay bây giờ để tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà khoa học nữ, chúng ta có thể khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo (ĐMST) của họ, củng cố hệ sinh thái SHTT và ĐMST, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học và kinh doanh đang ngày càng tăng. Phụ nữ đã đóng góp đáng kể vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. Thông qua các hoạt động kinh doanh và nghiên cứu khoa học, phụ nữ đang ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của mình, được xã hội và cộng đồng công nhận và tôn vinh.

Chiến lược Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) quốc gia đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 22/8/2019, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của SHTT trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều này không thể thực hiện một cách thành công nếu thiếu sự đóng góp của phụ nữ. Phụ nữ ngày càng tham gia vào phát triển kinh tế, với tỷ lệ nữ doanh nhân chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp. Hoạt động của phụ nữ ngày càng tích cực và hiệu quả, nhờ sự dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST).

Ở Việt Nam, nghiên cứu khoa học và công nghệ được xem là một trong 8 lĩnh vực của mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Số lượng phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học tại Việt Nam đang tăng lên, chiếm gần 50% tổng số nhân lực nghiên cứu và phát triển của cả nước.

Trong bối cảnh phụ nữ đóng góp ngày càng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước, Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) đã và đang triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ và đồng hành cùng phụ nữ, đặc biệt là các nhà khoa học và doanh nhân nữ. Các hoạt động này bao gồm việc phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ Trí thức Việt Nam và WIPO để triển khai thành công chuỗi các khóa tập huấn trực tuyến về thương mại hóa tài sản trí tuệ dành cho phụ nữ khoa học và doanh nhân tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2023. Các khóa tập huấn này đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về SHTT và kỹ năng sử dụng công cụ SHTT để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và kinh doanh sản xuất của phụ nữ Việt Nam nói chung, và các nhà khoa học và doanh nhân nữ Việt Nam nói riêng.

Ông Trần Lê Hồng đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến WIPO vì đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai nhiều hoạt động hợp tác kỹ thuật, hiệu quả và thiết thực. Điều này đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về SHTT cũng như kỹ năng sử dụng các công cụ SHTT của các chủ thể trong hệ sinh thái SHTT của Việt Nam nói chung, và các nhà nữ khoa học, doanh nhân Việt Nam nói riêng.

Ông Trần Lê Hồng đã khẳng định rằng, Cục SHTT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động nhằm hướng tới phụ nữ. Mục tiêu là khơi dậy tiềm năng Đổi Mới Sáng Tạo, tạo động lực để phụ nữ tạo ra nhiều giá trị mới từ hoạt động ĐMST, cũng như khai thác hiệu quả giá trị của các kết quả ĐMST đó, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn