Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế quốc tế

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố số liệu thống kê về đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) trong năm 2023. Theo báo cáo này, Trung Quốc đã đứng đầu với số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế nhiều nhất trên thế giới.

Theo dữ liệu mới được công bố, trong năm 2023, tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế trên toàn cầu là 272.600, giảm 1,8% so với năm 2022.

Những vấn đề kinh tế không ổn định, đặc biệt là mức lãi suất tăng trong năm trước được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này.

Tuy nhiên, ông Carsten Fink, Giám đốc Kinh tế của WIPO, nhấn mạnh rằng, sự suy giảm này nên được coi là một “hiện tượng chu kỳ”. “Chúng tôi tin rằng, số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế sẽ tăng trở lại khi tình hình kinh tế chung được cải thiện”, ông nói thêm.

Phản ánh quan điểm này, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang lưu ý rằng, việc dự báo giảm tỷ lệ lạm phát có thể tăng cơ hội kinh doanh và đầu tư vào lĩnh vực sáng tạo, tạo điều kiện cho sự hồi phục của số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế vào cuối năm nay.

Theo dữ liệu mới được công bố, trong năm 2023, tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế trên toàn cầu là 272.600, giảm 1,8% so với năm 2022.

Những vấn đề kinh tế không ổn định, đặc biệt là mức lãi suất tăng trong năm trước được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này.

Tuy nhiên, ông Carsten Fink, Giám đốc Kinh tế của WIPO, nhấn mạnh rằng, sự suy giảm này nên được coi là một “hiện tượng chu kỳ”. “Chúng tôi tin rằng, số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế sẽ tăng trở lại khi tình hình kinh tế chung được cải thiện”, ông nói thêm.

Phản ánh quan điểm này, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang lưu ý rằng, việc dự báo giảm tỷ lệ lạm phát có thể tăng cơ hội kinh doanh và đầu tư vào lĩnh vực sáng tạo, tạo điều kiện cho sự hồi phục của số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế vào cuối năm nay.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn