Từ năm 2025, học sinh được đảm bảo thi tốt nghiệp theo đúng chương trình được học

Vào ngày 4/3 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông báo xác nhận rằng, từ năm 2025, các thí sinh chưa đạt được kết quả đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và các năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp dựa trên chương trình học đã hoàn thành.

Cụ thể, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và các năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp dựa trên nội dung chương trình giáo dục phổ thông mà họ đã học, với sự đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác nhận rằng: Thay đổi này sẽ được thêm vào điều khoản về chuyển tiếp trong Thông tư về Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Điều này sẽ áp dụng cho các học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 khi họ tốt nghiệp.

Thí sinh sẽ phải thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn từ danh sách các môn học trong lớp 12 (bao gồm Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, còn các môn khác sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi sẽ tiếp tục được tổ chức trên toàn quốc theo cùng một đề thi, cùng một đợt, và cùng thời gian thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục giữ ổn định phương thức thi trên giấy cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau giai đoạn này, từ năm 2030, Bộ sẽ dần thí điểm việc tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm tại các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc đều có đủ điều kiện, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cho những môn thi trắc nghiệm.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành đã được lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 15/12/2023 đến 15/2/2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được giữ ổn định, tương tự như giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023. Bộ chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để việc tổ chức thi của các hội đồng cấp Bộ và các địa phương được thuận lợi hơn.

Dự kiến, Bộ sẽ ban hành quy chế và hướng dẫn kỳ thi trong tuần này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2024.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn