Bối cảnh và triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả từ Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo nghiên cứu về Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024. Báo cáo này cung cấp đánh giá chi tiết về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm trước và đưa ra những dự báo và khuyến nghị.
Kinh tế thế giới dự kiến sẽ trải qua ít cải thiện (duy trì hoặc có sự suy giảm nhẹ) so với năm 2023. Những thách thức đã được nêu trước đó vẫn tiếp tục tồn tại, đặc biệt là với tình hình lạm phát và lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, tác động của các chính sách tiền tệ mới đây gây ra rủi ro tài chính – tiền tệ ở mức cao. Các hoạt động đầu tư và tiêu dùng phục hồi chậm chạp, trong khi thương mại toàn cầu tiếp tục không ổn định và dự kiến chỉ tăng khoảng 3,3-3,6%. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống khoảng 2,4-2,9%, thấp hơn so với năm trước, mặc dù lợi suất dự kiến sẽ giảm khi lạm phát toàn cầu tiếp tục giảm.
Với Việt Nam năm 2024, kinh tế vĩ mô trong nước dự kiến sẽ gặp những thách thức và tiềm ẩn cả thuận lợi và khó khăn. Mặc dù có những yếu tố thuận lợi kéo dài từ năm trước, nhưng vẫn phải đối mặt với 8 khó khăn, thách thức đã được đề cập trước đó, đặc biệt là tác động tiêu cực từ bên ngoài và rủi ro tác động từ môi trường kinh doanh nếu không có sự hỗ trợ từ các cơ chế chính sách phù hợp.
Dưới tình hình quốc tế và trong nước như đã nói, dự kiến kinh tế Việt Nam năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước, với các kịch bản sau:
Kịch bản cơ sở: Tiếp tục sự phục hồi từ nửa cuối năm 2023, hiệu quả gia tăng của các yếu tố tăng trưởng truyền thống kết hợp với khả năng khai thác các yếu tố mới, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 có thể đạt 6-6,5%. Tăng trưởng của các yếu tố chính sẽ nằm trong khoảng 5-10%, với xuất khẩu tăng 5-7%, FDI tăng 8-10%, và doanh thu bán lẻ tăng 7,5-8%.
Kịch bản tích cực: Trong môi trường thuận lợi hơn cả quốc tế và trong nước, kết hợp với sự kiểm soát tốt hơn của các yếu tố rủi ro bên ngoài, tăng trưởng GDP có thể cao hơn 0,5-1 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở, đạt 6,5-7%.
Kịch bản tiêu cực: Nếu các yếu tố rủi ro bên ngoài gia tăng và có tác động tiêu cực lớn hơn, dự kiến tăng trưởng kinh tế chỉ đạt khoảng 5-5,5%.
Dự báo về lạm phát năm 2024 dự kiến CPI bình quân sẽ dao động từ 3,5-4%, cao hơn so với năm trước do mức giảm giá hàng hóa trên thế giới chậm lại hoặc thậm chí tăng trở lại, đặc biệt là các mặt hàng như năng lượng, lương thực và nguyên vật liệu cơ bản do ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiên tai và căng thẳng địa chính trị. Việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, như tăng lương tối thiểu vùng, tăng giá điện, học phí và viện phí cũng đóng góp vào tăng trưởng CPI. Sự tăng cung tiền và vòng quay tiền sẽ cao hơn so với năm 2023, một phần do triển vọng tăng trưởng kinh tế và tín dụng.
Năm 2024 được xem là một năm quan trọng đối với kinh tế Việt Nam, tạo điều kiện để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Để đạt được những mục tiêu này, một số kiến nghị được đề xuất bao gồm:
Theo dõi tình hình kinh tế, tài chính quốc tế và dự báo thị trường tài chính: Phản ánh kịch bản linh hoạt và phản ứng tự nhiên đối với tình hình không lường trước, bám sát Nghị quyết 01 và 02/2024 của Chính phủ.
Tập trung vào các động lực tăng trưởng truyền thống và mới: Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy giải ngân đầu tư công hiệu quả, kích cầu đầu tư tư nhân và tiêu dùng nội địa. Khai thác tiềm năng từ phát triển kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, tăng năng suất lao động và tăng cường kinh tế tư nhân.
Nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách kinh tế: Đảm bảo sự ổn định tỷ giá, lãi suất và thị trường tài chính – tiền tệ thông qua các chính sách tài khóa mở rộng và linh hoạt, đặc biệt trong việc giải ngân đầu tư công và chính sách tiền tệ.
Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế: Tập trung vào các doanh nghiệp, dự án có hiệu suất kém, để tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí. Cải thiện chất lượng và hiệu quả của đầu tư công.
Cải thiện chất lượng tăng trưởng: Tăng cường năng suất lao động, đẩy mạnh việc đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế để sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Xây dựng chiến lược tăng tính độc lập và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tổng hợp của ISAO.
Nguồn: sohuutritue.net.vn