Một tỉnh đông dân thứ 8 cả nước thu thuế thu nhập cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng

Theo báo cáo từ tỉnh Hải Dương, thu ngân sách nội địa năm 2023 vượt kế hoạch dự kiến đến 24%. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt gần 1.112 tỷ đồng, vượt 13% chỉ tiêu đề ra cho năm 2023.

Với dân số gần 2 triệu người, tỉnh Hải Dương đứng thứ 8 về dân số trên toàn quốc, có cấu trúc dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào. Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm hành chính là thành phố Hải Dương, hiện được phân loại là đô thị loại I, cách Hà Nội 57 km về phía Đông và cách trung tâm thành phố Hải Phòng 45 km về phía Tây.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương thông báo rằng, đến 10 giờ 30 ngày 2/1, tổng thu ngân sách nội địa năm 2023 đạt gần 18.772 tỷ đồng, vượt kế hoạch 24% và tăng 12% so với năm 2022. Thu từ các nguồn thuế như tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận, cổ tức đã chia, do ngành thuế Hải Dương thu được trên 14.665 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch giao và tăng 21% so với năm trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt trên 4.013 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch dự kiến.

Trong năm vừa qua, nhiều khoản thu ngân sách ở Hải Dương đã vượt xa so với dự toán được giao. Đáng chú ý là thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đạt gần 7.233 tỷ đồng, vượt 61% và tăng 49% so với năm trước; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh gần 2.960 tỷ đồng, vượt 6%; thu phí và lệ phí vượt 14%; thu phí trước bạ vượt 6%; và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương vượt 71%…

Đặc biệt, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt gần 1.112 tỷ đồng, vượt 13%. Với quy mô kinh tế năm 2022 ước đạt 169.179 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương đứng thứ 11 toàn quốc, với thu nhập bình quân đầu người là 86,9 triệu đồng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 – 2023 ước tăng trung bình 8,58%/năm. Kinh tế của tỉnh đã tăng 1,3 lần so với năm 2020, đứng thứ 11 cả nước và thứ 5 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Dự kiến GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 95 triệu đồng (4.030 USD).

Tuy nhiên, có 2 khoản hụt thu là thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 61% (do theo Quốc hội giảm chung toàn quốc với mức 50%) và thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương chỉ đạt 84% so với dự toán.

Đối với ngân sách năm 2024, dự toán thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 16.920 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2023.

Nguồn:sohuutritue.net.vn