Sản xuất mì, nui, bánh tráng… một doanh nghiệp mỗi ngày ‘bỏ túi’ khoảng 2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) vừa công bố báo cáo tài chính cho cả năm 2023, trong đó doanh thu thuần đạt 793 tỷ đồng. Dựa trên ước tính, mỗi ngày, doanh nghiệp này đạt được khoảng 2 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco là thành viên của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) và có nguồn gốc từ Cửa hàng Lương thực Thực phẩm số 4, thành lập vào năm 1995. Chính thức hoạt động từ ngày 1/05/2005 với vốn điều lệ 22 tỷ đồng, Safoco chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mì, nui, bánh tráng và các sản phẩm từ tinh bột và bột mì, cũng như mua bán các mặt hàng lương thực và công nghệ phẩm dưới thương hiệu Safoco. Sản phẩm nổi bật của công ty là bánh tráng (bánh đa nem).

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Safoco đạt doanh thu 611,45 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 3,7% đạt hơn 48,22 tỷ đồng.

Với kế hoạch năm 2023 là tổng doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 66 tỷ đồng, đến hết 9 tháng, Safoco đã hoàn thành 74,57% mục tiêu doanh thu và hơn 73% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đến thời điểm 30/9, tổng tài sản của Safoco là hơn 300 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với đầu năm, chủ yếu do hàng tồn kho tăng đến 58%, đạt 104 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền nhích nhẹ lên hơn 62,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý III/2023 đạt hơn 38 tỷ đồng, và công ty còn quỹ đầu tư phát triển với số lượng là 5,23 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính quý IV/2023, Safoco ghi nhận doanh thu thuần là 186,6 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Safoco đạt 793 tỷ đồng, duy trì ổn định so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 65 tỷ đồng. Sau thuế, Safoco báo cáo lãi 51 tỷ đồng, không có biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Với mức doanh thu thuần 793 tỷ đồng trong năm 2023, ước tính doanh nghiệp này thu về khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong kế hoạch năm 2023, Safoco đặt mục tiêu tổng doanh thu là 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 66 tỷ đồng. Do đó, SAF đã hoàn thành khoảng 98% mục tiêu lãi cả năm.

Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Safoco giảm xuống còn 257,9 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm 2023. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 10,5%, xuống còn 55,3 tỷ đồng, giảm chủ yếu từ tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Tính đến cuối tháng 12/2023, mặc dù giảm một nửa về giá trị nguyên liệu và vật liệu, giá trị thành phẩm tăng 79%, đưa chỉ số hàng tồn kho của Safoco lên 90,1 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO.

Nguồn: sohuutritue.net.vn