Kinh tế tri thức: Bệ phóng cho thương mại điện tử

Thương mại điện tử có thể xem là một thành quả của nền kinh tế tri thức. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng vào khía cạnh này để xây dựng nền tảng phát triển mạnh mẽ khi họ chuyển đổi sang lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế tri thức được định nghĩa là sự tích lũy vốn, công nghệ và năng lực liên quan đến công nghệ và khoa học trong quá trình hoạt động sản xuất. Đặc điểm của nền kinh tế này là sự đổi mới liên tục về quy trình, phương pháp, sản phẩm và công nghệ. Nó yêu cầu ít nhân công, nhưng nhân công phải có kỹ năng chuyên sâu, trình độ cao và được đào tạo bài bản để áp dụng kiến thức thay vì sức lao động.

Một ví dụ điển hình cho nền kinh tế tri thức là ngành công nghệ, đặc biệt là các công ty như Google, Apple, Facebook và Amazon (thường được gọi là GAFA). Các công ty này phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự sáng tạo và ứng dụng kiến thức.

Ngành công nghệ là một trong những động lực chính của nền kinh tế tri thức, tuy nhiên, không phải là động lực duy nhất. Nền kinh tế tri thức được hình thành thông qua sự sáng tạo, chia sẻ và ứng dụng tri thức đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y học, khoa học xã hội, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Thực tế cho thấy nhiều sản phẩm của nền kinh tế tri thức như robot, xe tự hành, chatbot, trợ lý ảo, máy cảm biến, máy bay không người lái và các công cụ phân tích dữ liệu. Ngoài ra, còn có máy vắt sữa gia súc tự động, các nền tảng khám chữa bệnh trực tuyến và nhiều sản phẩm khác. Đây là những ứng dụng của tri thức vào thực tiễn, giúp tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu suất hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

Thương mại điện tử có thể được xem như một sản phẩm của nền kinh tế tri thức từ các phương diện sau:

Thứ nhất, các nền tảng thương mại điện tử phụ thuộc mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển phần mềm, là động lực chính của nền kinh tế tri thức. Các công nghệ này cho phép trao đổi thông tin hiệu quả giữa người mua và người bán, nghiên cứu sản phẩm, giao dịch an toàn và quản lý hậu cần.

Thứ hai, thương mại điện tử bao gồm nhiều quy trình dựa trên các nguồn kiến thức khác nhau về tiếp thị và quảng cáo, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thứ ba, nền tảng thương mại điện tử cho phép phổ biến thông tin, đánh giá và so sánh sản phẩm, trao quyền cho người tiêu dùng có kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt. Ngoài ra, thương mại điện tử kết nối nhà sản xuất và người tiêu dùng trên toàn cầu, tạo điều kiện trao đổi kiến thức xuyên biên giới.

Có thể nói rằng, lĩnh vực thương mại điện tử không ngừng phát triển với các công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Việc thích ứng với những thay đổi này và đổi mới trong nền tảng đòi hỏi phải liên tục học hỏi và tiếp thu kiến thức, phù hợp hơn nữa với các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế tri thức. Mặc dù thương mại điện tử có thể không trực tiếp tạo ra “kiến thức” như một sản phẩm, nhưng nó đóng góp rất nhiều vào việc tạo ra, chia sẻ và ứng dụng kiến thức trong suốt các quy trình của nó, khiến nó trở thành một sản phẩm của nền kinh tế tri thức.

Điều quan trọng là cần nhận biết rằng không phải tất cả các khía cạnh của thương mại điện tử đều hoàn toàn dựa trên kiến thức. Các hoạt động như quản lý kho và giao hàng vẫn có thể cần một lượng lao động chân tay đáng kể. Cuối cùng, thương mại điện tử tồn tại trong một mối tương tác phức tạp giữa nền kinh tế tri thức và các thành phần kinh tế truyền thống.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), để phát triển thương mại điện tử như là một phần của nền kinh tế tri thức, các doanh nghiệp có thể đi theo các định hướng sau:

Thứ nhất, về ứng dụng công nghệ, cần tận dụng các công cụ phân tích dữ liệu để hiểu rõ hành vi của khách hàng, dự đoán xu hướng và cá nhân hóa các chiến dịch tiếp thị. Đồng thời, triển khai các chatbot và trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để nâng cao dịch vụ khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, định giá linh hoạt, phát hiện gian lận, tối ưu hóa giao dịch và tăng cường bảo mật.

Thứ hai, về việc liên tục cập nhật kiến thức, cần khuyến khích việc học tập liên tục trong tổ chức thông qua các chương trình đào tạo và nền tảng chia sẻ kiến thức. Đồng thời, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận như tiếp thị, hậu cần và phân tích dữ liệu để từng cá nhân có được sự hiểu biết toàn diện về hành trình khách hàng.

Thứ ba, về ưu tiên đổi mới và thử nghiệm, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để khám phá các công nghệ và mô hình kinh doanh mới là rất quan trọng. Đồng thời, cần khuyến khích thử nghiệm các phương pháp mới như trải nghiệm thực tế ảo và đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử tìm kiếm của từng khách hàng.

Với những yếu tố trên, dưới góc độ là cơ quan quản lý Nhà nước, thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tập trung phát triển TMĐT theo các mục tiêu bao gồm: bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường liên kết vùng; phát triển xanh và bền vững; thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và vùng miền thông qua các nền tảng số.

Đồng thời, Cục sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của Bộ; xây dựng Chính phủ số theo phương châm “4 không – 4 có”; đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông một cách hiệu quả.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn