Nâng tầm giá trị tre, luồng trên đất Lang Chánh

Huyện Lang Chánh luôn đặt lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, với sự tập trung đặc biệt vào việc phát triển tre và lụa. Các cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động chỉ đạo và đưa ra những giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa giá trị thu nhập từ ngành công nghiệp này. Điều này thể hiện cam kết của huyện trong việc khai thác và phát triển bền vững nguồn tài nguyên lâm nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao đời sống và thu nhập của cộng đồng địa phương.

Trên địa bàn huyện Lang Chánh, diện tích luồng hiện đạt khoảng 13.676 ha. Thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững kết hợp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm giai đoạn 2021-2025”, huyện đã triển khai một cách hiệu quả công tác thâm canh và phục tráng rừng luồng. Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ 290 ha thâm canh và phục tráng rừng luồng, nứa, vầu cho 356 hộ dân. Đồng thời, đã tổ chức 35 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc phục tráng rừng luồng, nứa, vầu, và kỹ thuật trồng keo cho 1.885 người dân tại nhiều xã và thị trấn trên địa bàn.

Hỗ trợ của huyện cùng với chính sách của tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ kinh phí mua phân bón trong 2 năm đầu thâm canh, phục tráng rừng luồng với mức 2 triệu đồng/ha/năm. Điều này nhằm thay đổi thói quen canh tác truyền thống, giảm khai thác măng và luồng một cách tùy tiện, và khuyến khích người dân đầu tư vào việc thâm canh rừng luồng.

Nhờ những nỗ lực này, nhiều diện tích rừng luồng đã được cải tạo, 2.000 ha rừng luồng được bón phân giai đoạn 2021-2023, và 5 tuyến đường lâm nghiệp được đầu tư. Nhiều hợp tác xã thu mua tre, luồng đã hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông và phát triển của cây luồng. Giá trị thu nhập từ cây luồng đã được nâng cao, với giá trị bình quân khai thác 1 ha luồng đạt từ 7 – 8 triệu đồng vào năm 2022 và tăng lên từ 10 – 12 triệu đồng/ha vào năm 2023.

Thực tế đã chứng minh rằng cây luồng không chỉ phủ nhanh mà còn mang lại lợi ích và giá trị kinh tế thiết thực cho cộng đồng dân cư trên vùng đất Lang Chánh. Trước đây, luồng thường mọc tự nhiên mà không được chăm sóc, và khi cần, người dân thường khai thác để giải quyết vấn đề kinh tế ngắn hạn mà không xem xét đến việc thâm canh để bảo đảm tính bền vững của rừng luồng. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng với ý thức nâng cao của cộng đồng dân cư, người dân trên địa bàn huyện đã có sự chủ động hơn trong việc thâm canh, phục tráng, và khai thác bền vững rừng luồng. Điều này đã tạo nên một phong trào tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, từ nếp nghĩ đến cách hành động của từng hộ gia đình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của ISAO

Nguồn:sohuutritue.net.vn