WIPO hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ nguồn về sở hữu trí tuệ

Trong khuôn khổ của Dự án Nâng cao Năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, tư vấn (NĐHT) của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), được hỗ trợ bởi Tổ chức SHTT (WIPO), WIPO đã hợp tác với Cục SHTT để tổ chức hai học phần trong Chương trình đào tạo giảng viên về SHTT trong năm 2023.

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục SHTT và WIPO, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ Trung tâm Nâng cao Năng lực và Kiến thức về SHTT cho các chuyên gia, doanh nghiệp và cán bộ của Việt Nam.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực SHTT chất lượng cao cho đa dạng nhóm chủ thể, bao gồm cán bộ Cục SHTT, trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan khác. Trong đó, việc triển khai Chương trình đào tạo giảng viên về SHTT là một hoạt động quan trọng và được ưu tiên trong Dự án.

Chương trình đào tạo này gồm 4 học phần kéo dài trong 2 năm 2023 và 2024, với sự tham gia của 46 học viên là các chuyên gia về SHTT được lựa chọn từ Cục SHTT, một số trường đại học và viện nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các chuyên gia, cán bộ trong việc nâng cao năng lực giảng dạy SHTT một cách toàn diện, cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.

Các học viên của chương trình này sẽ trở thành nguồn giảng viên tiềm năng, tham gia vào các hoạt động đào tạo và tuyên truyền của Cục SHTT trong tương lai. Trong năm 2023, Cục SHTT đã phối hợp với WIPO tổ chức 2 học phần đầu tiên với các chủ đề như Phương pháp giảng dạy cơ bản về SHTT và Thương mại hoá & Quản trị tài sản trí tuệ dưới hình thức trực tuyến.

Mỗi buổi học được thiết kế với nhiều hoạt động thực hành nhằm tạo cơ hội cho người tham gia thảo luận kiến ​​thức và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình. Sau khi hoàn thành 2 học phần đầu tiên, tất cả các học viên đều đưa ra đánh giá tích cực về khóa học và cho biết rằng chương trình đào tạo đã thay đổi cách tiếp cận của họ đối với việc giảng dạy một cách hiệu quả, cũng như trang bị cho họ những kỹ năng mới, cần thiết trong hoạt động đào tạo nói chung và đào tạo trong lĩnh vực SHTT nói riêng.

Theo kế hoạch, hai học phần tiếp theo với các chủ đề dự kiến là Quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường số và Phương pháp giảng dạy nâng cao sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2024. Dựa trên ý kiến đóng góp và phản hồi từ hai học phần trước, WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng thay đổi hình thức tổ chức từ trực tuyến sang trực tiếp, cũng như cách thức triển khai và quản lý hiệu quả hơn các hoạt động của Chương trình đào tạo, nhằm tăng cường sự kết nối và trao đổi giữa các học viên và giảng viên.

Sau khi hoàn thành 4 học phần của Chương trình đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đề xuất từ WIPO để hoàn thiện nội dung các học phần này, nhằm triển khai với phạm vi đối tượng đào tạo rộng hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của Dự án WIPO dành cho Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn