Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung ứng điện mùa khô 2024

Bộ Công Thương vừa thông qua Quyết định 3376/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện cho các tháng cao điểm mùa khô, từ tháng 4 đến tháng 7/2024. Kế hoạch này, được duyệt theo đề xuất từ EVN, nhằm đảm bảo quản lý linh hoạt cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng sản lượng điện dự kiến từ các nhà máy điện (tại điểm đầu phát) và nhập khẩu trên toàn quốc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, ước tính đạt 109,183 tỷ kWh.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN phải công bố Kế hoạch cung ứng điện cho các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024, bao gồm việc huy động sản lượng điện theo từng tháng cho các nhà máy điện và các đơn vị liên quan. Điều này giúp các đơn vị có thể chuẩn bị dự phòng phù hợp, đảm bảo sản xuất điện được thực hiện một cách chủ động và hiệu quả.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quyết định 3376/QĐ-BCT về Kế hoạch cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7/2024.
Theo quyết định này, kế hoạch được lập dựa trên đề xuất của EVN, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng sản lượng điện dự kiến từ các nhà máy điện (tại điểm đầu phát) và nhập khẩu trên toàn quốc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, ước tính đạt 109,183 tỷ kWh.

EVN sẽ công bố kế hoạch cung cấp điện cho các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng cho các nhà máy điện và các đơn vị liên quan. Điều này giúp các đơn vị chuẩn bị dự phòng phù hợp, đảm bảo sản xuất điện được thực hiện một cách chủ động và hiệu quả.

Trước ngày 15/3/2024, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tập trung vào miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Báo cáo này sẽ đi kèm các kịch bản nhằm kiểm soát và ứng phó với các tình huống cực đoan, sự cố và khó khăn trong cung ứng điện.

EVN cũng đưa ra chỉ đạo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để theo dõi tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện và điều hành chúng một cách hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn cung cấp điện.

Đồng thời, EVN tăng cường công tác điều hành các đơn vị phát điện, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị để đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định và theo kế hoạch.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các đơn vị khác như Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Điện lực – TKV cũng được yêu cầu tăng cường công tác cung cấp nhiên liệu (khí và than) và duy trì sẵn sàng phát điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2024. Điều này nhằm đảm bảo ổn định cung cấp điện cho mọi nhu cầu sử dụng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn