Nhiệm vụ trọng tâm của quản lý thị trường trong năm 2024

Lực lượng quản lý thị trường đang tích cực hỗ trợ ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Họ đóng góp vào việc quản lý hiệu quả của nhà nước, bảo vệ đúng quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trình báo kết quả công việc Quản lý thị trường trong năm 2023, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng của Tổng cục Quản lý thị trường, đã đưa ra thông tin về tình trạng kiểm soát buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đã có những tiến triển nhất định, tuy nhiên, các thủ đoạn mới và tinh vi của các nhóm buôn lậu tiếp tục xuất hiện. Cụ thể như việc không khai báo hoặc khai báo không đúng với thực tế về hàng hóa, che đậy nguồn gốc và lộ trình của lô hàng, cách thức tinh vi để ẩn giấu hàng hóa vi phạm trong hàng không vi phạm, hoặc thông qua các kênh điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam. Các mặt hàng như thuốc lá ngoại, đường cát, vải, thời trang, rượu và hàng điện tử là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đặc biệt, hàng giả và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không còn xuất hiện rầm rộ như trước mà thay vào đó là các lô hàng vi phạm được tập kết tại những nơi hẻo lánh hoặc tại nhà riêng, sau đó được tiếp thị thông qua thương mại điện tử.

Tổng cộng trong năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 71.928 vụ (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện và xử lý 52.351 vụ vi phạm (tăng 19%). Đã chuyển giao 174 vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra (tăng 37%). Tổng số tiền thu nộp ngân sách là trên 501 tỷ đồng (tăng 2,2%). Trong đó, theo Kế hoạch 888, lực lượng đã phát hiện và xử lý 12.177 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt gần 431 tỷ đồng; trong lĩnh vực , kiểm tra và xử lý 928 vụ, xử phạt trên 15 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 6,3 đồng; về khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, đã xử lý 1.102 vụ vi phạm, xử phạt gần 10 tỷ đồng, với trị giá hàng hóa vi phạm trên 437 triệu đồng.

Tổng cục Quản lý thị trường đã ghi nhận và xử lý tổng cộng 1.197 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, với hơn 44.169 bao thuốc lá và tương đương, cùng với hơn 106.966 sản phẩm thuốc lá điện tử và làm nóng. Số tiền xử phạt gần 7,3 tỷ đồng, trị giá hàng hoá vi phạm gần 6 tỷ đồng.

Năm 2023 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2023-2025) và là kỷ niệm 5 năm hoạt động theo mô hình ngành dọc tập trung thống nhất từ cấp trung ương đến cơ sở. Tổng cục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như chủ động giám sát, tấn công hàng giả trên môi trường mạng, đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Những nỗ lực này đã góp phần vào hiệu quả của quản lý nhà nước, đặc biệt là trong việc điều chỉnh cung cầu hàng hóa quan trọng, giữ ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Năm 2024, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các ban chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chú trọng vào các lĩnh vực được xác định làm trọng điểm trong kế hoạch kiểm tra năm 2024, kế hoạch chuyên đề của ban chỉ đạo quốc gia và việc thực hiện nghiêm túc các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng pháp lý quan trọng bằng cách phối hợp với các đơn vị của Văn phòng Chính phủ. Điều này nhằm xây dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả, phù hợp với triển vọng phát triển của lực lượng.

Thứ ba, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án 319 về chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, để nâng cao khả năng làm việc của cán bộ Quản lý thị trường và thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật công vụ và tăng cường trách nhiệm của cán bộ đứng đầu trong công tác quản lý đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và truyền thông tại cấp trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, Tổng cục kiến nghị Bộ xem xét và hoàn thiện các quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, việc đề xuất quy định rõ ràng về việc cấm thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng, kèm theo các biện pháp thực thi mạnh mẽ để bảo vệ người tiêu dùng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn