Hải Phòng: Xử phạt 2 doanh nghiệp nhập khẩu hàng giả mạo

UBND TP. Hải Phòng vừa đưa ra Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC và số 31/QĐ-XPVPHC (ngày 5/1/2024) để xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Anh Phát (Mã số thuế: 5300778199) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bemom Việt Nam (Mã số thuế: 0108454392).

Quyết định xử phạt này được đưa ra dựa trên quy định của Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi và bổ sung năm 2020), cùng với Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quyết định được đề xuất bởi Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng, theo Tờ trình số 12868/TTr-HQHP ngày 28/12/2023.

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Anh Phát (đặt tại số 646, đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bemom Việt Nam (đặt tại số 1 ngõ 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bao gồm nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hàng và bao bì hàng hóa, điều này được quy định tại điểm a khoản 7 điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Theo quyết định, UBND TP Hải Phòng quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính với mỗi doanh nghiệp là 160 triệu đồng (tổng số tiền phạt đối với cả hai doanh nghiệp là 320 triệu đồng), đồng thời yêu cầu buộc doanh nghiệp tái xuất hàng hóa vi phạm.

Quyết định xử phạt này được đưa ra dựa trên quy định của Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi và bổ sung năm 2020), cùng với Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quyết định được đề xuất bởi Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng, theo Tờ trình số 12868/TTr-HQHP ngày 28/12/2023.

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Anh Phát (đặt tại số 646, đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bemom Việt Nam (đặt tại số 1 ngõ 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bao gồm nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hàng và bao bì hàng hóa, điều này được quy định tại điểm a khoản 7 điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Theo quyết định, UBND TP Hải Phòng quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính với mỗi doanh nghiệp là 160 triệu đồng (tổng số tiền phạt đối với cả hai doanh nghiệp là 320 triệu đồng), đồng thời yêu cầu buộc doanh nghiệp tái xuất hàng hóa vi phạm. Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO.

Nguồn: sohuutritue.net.vn