‘Nghệ thuật hiện đại Đông Dương’ – Điểm nhấn hướng tới 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Viện Pháp Việt Nam, Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á tại Paris, Nhà đấu giá Aguttes, Nhà xuất bản In Fine éditions d’art, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Viet Art View đã hợp tác tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách “Nghệ thuật hiện đại Đông Dương” tại Việt Nam. 

Đây là cuốn sách đầu tiên có đầy đủ thông tin về vai trò toàn diện của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (hiện là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.

Với ba ngôn ngữ khác nhau, cuốn sách hé lộ một phần lịch sử nghệ thuật quốc tế đã bị che khuất suốt hơn 70 năm qua. Từ Inguimberty đến Alix Aymé, từ Nguyễn Phan Chánh đến Vũ Cao Đàm, qua Mai Trung Thứ và Lê Phổ, cả giáo viên và sinh viên, họ đã tạo ra những tác phẩm sơn mài, tổ chức các triển lãm, và góp phần quan trọng cho sự canh tân nghệ thuật hiện đại Việt Nam.

Cuốn sách, được điều hành bởi Victor Tardieu và sau đó là Evariste Jonchère từ năm 1925 – 1945, đề cập đến giai đoạn nghệ thuật sôi nổi của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tác giả Charlotte Aguttes-Reynier, với 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về nghệ thuật hiện đại Việt Nam, chia sẻ thông tin về đóng góp của ngôi trường này vào lịch sử nghệ thuật quốc tế. Cuốn sách cũng nói về các nhân vật chính, triển lãm và đánh giá từ giới phê bình nghệ thuật.

Sách kết hợp 319 hình ảnh minh họa, 28 tiểu sử của sinh viên và giáo viên, cùng nhiều tài liệu lưu trữ, tạo nên một tác phẩm quý báu. “Nghệ thuật hiện đại Đông Dương” của Charlotte Aguttes-Reynier tôn vinh những đóng góp và thành tựu của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong việc đặt nền móng và phát triển nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Cuốn sách này cũng mở ra những cánh cửa dẫn tới bộ sưu tập tư nhân và bảo tàng, đánh dấu hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn