Những lợi ích mang lại từ việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

UBND TP Hà Nội đã đưa ra chỉ đạo và tổ chức tháng cao điểm trên toàn địa bàn thành phố, nhằm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện việc đăng ký tài khoản để thực hiện các giao dịch chi trả mà không sử dụng tiền mặt.

Dưới đây là những lợi ích khi thực hiện các giao dịch chi trả ưu đãi an sinh xã hội mà không sử dụng tiền mặt đối với người dân:

Về các tiện ích của tài khoản ngân hàng 

Phương thức này sẽ giúp rút ngắn thời gian nhận chi trả ưu đãi xã hội cho người dân. Những người thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội có thể nhận ưu đãi đúng thời gian, với số tiền và các trường hợp thụ hưởng được xác định theo danh sách chi trả do ngành Lao động, Thương binh & Xã hội cung cấp. Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, giúp người nhận tránh khỏi việc phải xếp hàng chờ đợi lâu. Thời gian chi trả ưu đãi cho các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội được tổ chức tùy theo từng địa bàn, với cơ bản là các địa bàn tổ chức chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 10-15 hàng tháng, và một số xã, phường có thể chi trả vào khoảng từ ngày 15 đến 25 hàng tháng.

Đồng thời, công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo tính chuyên nghiệp và được quản lý thống nhất. Hệ thống này đồng thời đảm bảo an toàn cho các nguồn tiền chi trả, được quản lý bởi cơ quan LĐTBXH, và thực hiện công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt và chuyên nghiệp.

Người dân được phép lựa chọn bất kỳ hình thức nào phù hợp với nhu cầu và đặc thù của mình tại nơi cư trú, bao gồm việc rút tiền trực tiếp tại các điểm rút tiền của ngân hàng, hoặc tại các Bưu cục, Điểm Bưu điện Văn hóa xã, và các điểm thuê tại UBND cấp xã của chi cục Bưu điện để tối ưu hóa sự thuận lợi cho người thụ hưởng. Đối với những trường hợp không thể tự đi lại, nhân viên chi trả sẽ phục vụ tận nhà để đảm bảo về con người, cơ sở vật chất và thực hiện đúng chế độ và thời gian chi trả hàng tháng cho đối tượng.

Ngoài ra, nhằm đạt “lợi ích tối đa cho người dân” theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội, các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, và các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, cũng như dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, sẽ tham gia tích cực trong việc tuyên truyền, vận động, và khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để thực hiện các giao dịch chi trả mà không sử dụng tiền mặt. Trong thời gian thực hiện cao điểm tập trung tuyên truyền, người dân thuộc diện được hưởng ưu đãi xã hội khi đăng ký tài khoản để nhận chi trả ưu đãi trong thời gian đó sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ, duy trì thẻ, và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong quản lý Nhà nước về an sinh xã hội

Xác định “thanh toán không sử dụng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý” là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội mà không sử dụng tiền mặt. Mục tiêu của nhiệm vụ này là tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, và hiểu rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, mục tiêu là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời đóng góp vào công tác phòng chống tiêu cực và tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Nhiệm vụ còn nhằm đảm bảo chi trả đúng chính sách và đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng và trục lợi, đặc biệt là những tình trạng đã xảy ra và kéo dài trong thời gian quan. Đồng thời, mục tiêu còn là hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn nhất trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế” đặc biệt trong xã hội. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Isao

Nguồn: sohuutritue.net.vn