Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam từ 15 – 24 tuổi còn cao

Theo đánh giá, tình hình về nguồn lực lao động và việc làm ở Việt Nam có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở trong nhóm thanh niên vẫn đang ở mức cao.

Theo báo cáo tổng kết năm 2023 từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thị trường lao động tiếp tục phục hồi, số lượng người lao động có việc làm và thu nhập đã tăng so với năm trước. Tình trạng mất việc của hàng trăm nghìn lao động từ quý 4/2022 đã giảm trong những tháng cuối năm 2023.

Ngoài ra, kết nối giữa cung – cầu lao động được cải thiện và việc triển khai sàn giao dịch làm việc trực tuyến toàn quốc đã mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho người lao động khi tìm kiếm việc làm. Hoạt động xuất khẩu lao động cũng đã phục hồi tích cực, vượt qua cả mức trước đại dịch Covid-19, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) và tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo đã có dấu hiệu giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên quý IV năm 2023 giảm xuống còn 7,62%, mức thấp hơn 0,24 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,08 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, khoảng 437,3 nghìn thanh niên không có việc làm, chiếm 41,3% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên này giảm xuống còn 7,63%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng lên 9,91%, cao hơn 0,09 điểm phần trăm so với năm trước.

Trong quý này, có khoảng 1,5 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, giảm 72,9 nghìn người so với quý trước và giảm 19,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đánh giá tích cực về thị trường lao động, nhất là sau khi thực hiện các biện pháp phục hồi và phát triển. Các khu công nghiệp, khu chế xuất và các vùng kinh tế trọng điểm duy trì lực lượng lao động ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hạn chế về chất lượng cung cấp lao động, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường lao động hiện đại và linh hoạt. Thêm vào đó, việc xin lùi, rút văn bản luật chậm chạp cũng là điểm đáng chú ý.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cam kết nỗ lực để năm 2024 có kết quả tốt hơn năm trước, đặc biệt là trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 69% và giảm mức độ nghèo đa chiều trên 1%.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn