Việt Nam nhận 51,5 triệu USD từ kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon

Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương được thanh toán dựa trên việc giảm phát thải carbon từ Quỹ Đối tác Cây lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới.

Theo thông báo mới từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã nhận được một khoản thanh toán trị giá 51,5 triệu USD cho các thành tựu trong việc giảm phát thải carbon được xác minh (tín chỉ carbon). Điều này đạt được thông qua các biện pháp như giảm mất rừng và suy thoái rừng (còn được biết đến là REDD+) và tăng cường sự lưu giữ carbon thông qua việc trồng và tái tạo rừng.

Khoản thanh toán này đã được chuyển đến Việt Nam do việc giảm lượng phát thải carbon lên đến 10,3 triệu tấn trong giai đoạn từ ngày 1/2/2018 đến ngày 31/12/2019.

Đây là khoản thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ Quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và có chất lượng cao.

Theo Ngân hàng Thế giới, khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, được phân phối thông qua kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi đã được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan đã cho biết rằng thành công của chương trình REDD+ đã đưa Việt Nam gần hơn với việc thực hiện các Mục tiêu Đóng góp Quốc gia Tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ các khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã vượt qua mục tiêu giảm phát thải đã ký hợp đồng với Quỹ FCPF và có thể bán lượng giảm phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể sử dụng lượng giảm phát thải vượt trội này cho Mục tiêu Đóng góp Quốc gia Tự quyết định (NDC) hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đánh giá rằng khoản thanh toán này là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự tham gia của Việt Nam vào thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu về khí hậu đầy tham vọng.

Chương trình này đã tạo ra 16,2 triệu kết quả giảm phát thải đã được xác minh trong giai đoạn 2018-2019, cao hơn 5,9 triệu so với mục tiêu ban đầu là 10,3 triệu tấn trong Thỏa thuận thanh toán giảm phát thải. Ngân hàng Thế giới đã thông báo cho Việt Nam về quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải ngoài số lượng hợp đồng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn