Kế hoạch phòng chống gian lận thương mại qua đường hàng không năm 2024

Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành Kế hoạch nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua đường hàng không trong năm 2024.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã ra thông báo yêu cầu các đơn vị có liên quan cần tăng cường chỉ đạo và quản lý mạnh mẽ các hoạt động đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng qua đường hàng không. Công việc này cần được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị được nhấn mạnh về trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh chống lại các hành vi này, đồng thời, người đứng đầu và hệ thống quản lý cũng phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra.

Để hạn chế tối đa việc vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trên các chuyến bay quốc tế và các điểm quan trọng, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai mạnh mẽ.

Ngoài ra, việc kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các quy trình kiểm soát an ninh nội bộ, cũng như các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, xếp, dỡ hàng hóa trên tàu bay tại các cảng hàng không và sân bay, cũng như việc quản lý việc mang đồ vật vào và ra khỏi các khu vực hạn chế cũng được đặt ra ưu tiên cao trong kế hoạch của cơ quan này.

Để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã ra các biện pháp như sau:

Tuyên truyền rộng rãi về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường giáo dục để nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý và nhân viên về các quy định này.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không.

Sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện điều hành và quản lý, đồng thời hỗ trợ cho công tác giám sát và quản lý hoạt động hàng không.

Khen thưởng, biểu dương các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan, đơn vị.

Cục HKVN yêu cầu các cảng hàng không phải triển khai và giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và giám sát tại các điểm nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không, khu vực phục vụ hành lý và hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay, cần kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và đồ vật khi ra vào hoạt động tại các khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay để ngăn chặn việc thực hiện và tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Như vậy, Cục HKVN đã đề ra những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn và trật tự trong hoạt động hàng không và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn