Kiều hối chuyển về TPHCM cao nhất trong 10 năm

Theo thông tin từ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng kiều hối chuyển về thành phố này trong năm 2023 đã đạt 9,46 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Chiều ngày 24/1, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cho biết rằng trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua suy giảm kinh tế, lạm phát và xung đột vũ trang, tất cả đều ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế và các yếu tố liên quan đến kiều hối.

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều thách thức, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh trong năm 2023 vẫn duy trì một tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 9,5 tỷ USD.

Theo số liệu, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh trong năm 2023 là gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây và duy trì tỷ trọng cao, chiếm hơn 50% tổng lượng kiều hối của cả nước.

So với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP Hồ Chí Minh trong năm 2023, lượng kiều hối này gấp 2,7 lần và đóng góp khoảng 14% vào GRDP của Thành phố.

Theo phân tích, khu vực châu Á chiếm tỉ trọng lớn nhất trong lượng kiều hối, với 50,5% và tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022. Khu vực châu Mỹ đứng thứ hai, chiếm 29,1%, nhưng giảm 10,2%. Trong khi đó, lượng kiều hối từ khu vực châu Phi và châu Âu đều có sự giảm.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP Hồ Chí Minh lý giải rằng, sự gia tăng của lượng kiều hối có thể được giải thích bởi nền kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh của thành phố ngày càng thuận lợi. Hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối từ các ngân hàng và doanh nghiệp cũng đã trở nên tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 là khoảng 14 tỷ USD, tương đương một nửa vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong cả năm 2023 (36,61 tỷ USD).

Dự báo cho năm 2024, lượng kiều hối chuyển về có thể tăng khoảng 20% so với năm nay, đồng thời dự kiến sự hồi phục của nền kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19 sẽ là yếu tố thúc đẩy.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn