Tín hiệu mới có tới hơn 13.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024

Thống kê cho tháng 1/2024 cho biết có 13.536 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập đạt 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023…

Thông tin mới công bố từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho tháng 1/2024 cho thấy thị trường kinh doanh đang trở nên sôi động. Trong tháng này, có 13.536 doanh nghiệp mới được thành lập, đây là con số cao nhất từ trước đến nay trong tháng đầu tiên của một năm, vượt qua bình quân doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 giai đoạn 2018-2023 (10.522 doanh nghiệp) và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cộng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 1/2024 đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này gấp hơn 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2023 (20.891 doanh nghiệp).

Dữ liệu mới được công bố từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho tháng 1/2024 cho thấy thị trường kinh doanh đang trở nên sôi động. Trong tháng này, có 13.536 doanh nghiệp mới được thành lập, đây là con số cao nhất từ trước đến nay trong tháng đầu tiên của một năm, vượt qua bình quân doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 giai đoạn 2018-2023 (10.522 doanh nghiệp) và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Số vốn đăng ký thành lập trong tháng này đạt 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370.101 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Các ngành có mức tăng mạnh bao gồm Hoạt động dịch vụ khác (tăng 64,4%), Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 48,7%), Vận tải kho bãi (tăng 44,3%), Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 34,6%), Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 31,9%), Giáo dục và đào tạo (tăng 27,0%), Khai khoáng (tăng 25,5%), Xây dựng (tăng 23,2%).

Tuy nhiên, doanh nghiệp mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng), chiếm 91,8% tổng số doanh nghiệp mới. Các ngành như Dịch vụ chiếm đa số, với 10.177 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số, tăng 24,4% so với năm trước.

Có sự gia tăng đáng kể trong số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, lên tới 43.925 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng đầu tiên của năm. Tính cả các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giải thể, thì trong tháng 1 năm 2024 có 53.888 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong việc doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tuy giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng có những ngành như Kinh doanh bất động sản, Thông tin và truyền thông, Công nghiệp chế biến, chế tạo, và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, đã có sự tăng so với cùng kỳ năm trước

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn