Ban Tôn giáo Chính phủ: Chùa Ba Vàng vi phạm Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ: Chùa Ba Vàng vi phạm Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mới đây, Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết nhiều hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì) đã vi phạm quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nguồn: VTC Now