Tranh cãi chuyện xá lợi tóc Đức Phật 2.600 năm trưng bày ở chùa Ba Vàng

Tranh cãi chuyện xá lợi tóc Đức Phật 2.600 năm trưng bày ở chùa Ba Vàng

Thông tin về chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, có khả năng tự chuyển động gây xôn xao dư luận.

 

Nguồn: VTC Now