Các tổ chức dược phẩm kêu gọi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã yêu cầu các bộ trưởng Y tế của các nước G20 đưa ra các chính sách nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ, hợp tác tự nguyện, và nhiều hoạt động khác.

Ba tổ chức, gồm Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế (IFPMA), công ty thực phẩm chức năng Interfarma Hoa Kỳ, và Liên đoàn Dược phẩm các nước Mỹ Latinh (FIFARMA), đã trình bày một bức thư ngỏ.

Các tổ chức này kêu gọi các bộ trưởng y tế của các quốc gia G20 “bảo vệ các yếu tố hỗ trợ đổi mới y tế,” bao gồm khuôn khổ sở hữu trí tuệ, trong các chính sách và chương trình của nhóm nước này trên toàn cầu. Việc đệ trình được tiến hành trong bối cảnh cuộc họp lần thứ hai của Nhóm công tác Y tế G20 diễn ra tại Brasilia, Brazil.

Bức thư chỉ ra rằng chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giúp tăng cường sự ổn định pháp lý, từ đó thúc đẩy tiềm năng phát triển thương mại, đầu tư và hợp tác tự nguyện, bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ ở các nước G20.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, đã có nhiều thỏa thuận cấp phép tự nguyện và chuyển giao công nghệ giữa những nhà sáng tạo và các công ty. Tuy nhiên, điều này cũng làm nổi bật sự bất bình đẳng trong phân phối vắc xin, và những yêu cầu về từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin và các phương pháp điều trị Covid-19.

Các đề xuất

Bức thư chung của các tổ chức đã đưa ra 11 đề xuất nhằm bổ sung cho chương trình nghị sự của chính phủ. Các đề xuất này bao gồm việc xây dựng một chiến lược phòng ngừa để ghi nhận giá trị của các chương trình tiêm chủng, được hỗ trợ bởi sự phân bổ ngân sách bền vững. Bức thư cũng kêu gọi sự hài hòa và thống nhất với các yêu cầu pháp lý quốc tế, cùng các vấn đề khác.

Theo bức thư, vào tháng 3/2024, ngành dược phẩm sinh học quốc tế đã phát triển một bộ cam kết nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với các biện pháp y tế trong trường hợp xảy ra đại dịch trong tương lai.

Tuyên bố này được ký kết giữa các hiệp hội thương mại đại diện cho ngành dược phẩm trên toàn cầu và các nước đang phát triển, nhằm hỗ trợ việc xây dựng quan hệ đối tác đa bên để tiếp cận y tế công bằng.

Những thách thức trong tương lai

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chương trình Tiêm chủng Thiết yếu vào năm 2024, bức thư cho biết chiến dịch này đã đóng góp vào việc giảm 80% tỷ lệ tử vong ở trẻ em và cứu sống hơn một tỷ người.

Bức thư cũng đề cập đến các thách thức chính như lo ngại về Covid-19, cúm, và RSV, cùng với các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin khác. Ngoài ra, các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu và tình trạng kháng kháng sinh cũng được nhấn mạnh trong bức thư.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn