Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm có được hưởng lương hưu không?

Cử tri từ Bắc Kạn và Vĩnh Long đã đề xuất xem xét việc giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm và điều chỉnh mức lương hưu phù hợp với thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Gần đây, cử tri từ tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Long đã đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cân nhắc việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 xuống còn 10 năm để người lao động có thể đủ điều kiện nhận lương hưu. Họ cho rằng, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 20 năm là quá dài và nhiều người dân không đủ khả năng để đóng phí suốt thời gian này.

Ngoài ra, các cử tri cũng đề xuất điều chỉnh mức lương hưu tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội, và thiết lập các chế độ hưởng lương hưu theo nguyên tắc “đóng nhiều, hưởng nhiều; đóng ít, hưởng ít”. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc có quá trình tham gia không liên tục có thể nhận lương hưu trong thời gian ngắn hơn.

Bộ LĐTB&XH đã phản hồi về các đề xuất này, chỉ ra rằng vào ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong nghị quyết này, có nội dung về việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 xuống 15 năm, và đặt mục tiêu hướng tới mức 10 năm.

Vào cuối năm 2023, Chính phủ đã đưa ra trước Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để đủ điều kiện nhận lương hưu từ 20 xuống còn 15 năm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, các đề xuất của cử tri sẽ tiếp tục được thảo luận trong quá trình nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Dự thảo này sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV, diễn ra vào tháng 6/2024.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn