Hội thẩm định giá góp ý Dự thảo quy định về giá đất

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã đưa ra ý kiến đóng góp trực tiếp vào các nội dung của Dự thảo Nghị định về quy định giá đất và kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã đóng góp ý kiến trực tiếp về Dự thảo Nghị định quy định giá đất, nêu ra một số điểm cần xem xét. Cụ thể, Hội nhận thấy rằng Dự thảo cần làm rõ các khái niệm và câu từ được sử dụng, đồng thời chỉ ra một số điểm không hợp lý trong nội dung quy định.

Một số kiến nghị nổi bật của Hội bao gồm:

Điều 5 Khoản 1 và 2 của Dự thảo đưa ra nhiều nguồn thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất, nhưng không rõ liệu tư vấn cần thu thập tất cả các nguồn thông tin hay chỉ một trong số đó để xác định giá đất. Nếu cần thu thập tất cả, việc xử lý thông tin có thể gặp khó khăn do sự chênh lệch giữa các nguồn thông tin.
Hội kiến nghị nên quy định rõ ràng là “Tư vấn, thu thập thông tin phù hợp với phương pháp định giá lựa chọn từ một trong các nguồn sau” hoặc đưa ra thứ tự ưu tiên các loại thông tin cần thu thập.
Khoản 3 của Điều 5 cần quy định chặt chẽ về chứng lý để chứng minh các trường hợp “chưa có” hoặc “không có” số liệu thống kê từ cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều này nhằm tránh các rủi ro pháp lý trong hoạt động tư vấn xác định giá.
Hội Thẩm định giá cho rằng Điều 8 Khoản 3 điểm c về lợi nhuận của nhà đầu tư cần được xem xét lại. Lợi nhuận nên được tính trên tổng chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra, bao gồm cả tiền sử dụng đất, thay vì chỉ trên chi phí đầu tư xây dựng.
Những góp ý này nhằm đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư được tính toán chính xác và toàn diện, phản ánh đúng tổng chi phí đầu tư cho dự án bất động sản.

Vì thế, việc chỉ tính lợi nhuận trên chi phí của một giai đoạn đầu tư để tạo ra giá trị tài sản là không phù hợp với nguyên lý hình thành giá cả.

Thêm vào đó, nếu không tính lợi nhuận trên chi phí về tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải trả, điều này sẽ phủ nhận nguyên lý “Giá trị của tiền tệ theo thời gian” (bao gồm chi phí cơ hội, lạm phát và rủi ro) và nguyên lý “Giá trị tương lai của tiền” khi người có vốn đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.

Ngoài ra, nếu nhà đầu tư được chính quyền giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tính vào nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo phương án đã được phê duyệt, thì chi phí này sẽ không được tính vào tổng chi phí phát triển.

Bãi bỏ quy định về giấy chứng nhận Thẩm định viên

Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị hủy bỏ quy định về việc yêu cầu “Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành” tại điểm b, Khoản 1, Điều 39. Thay vào đó, Hội đề xuất chỉ yêu cầu “Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá”.

Theo Hội, dự thảo chưa thừa nhận tính đúng đắn của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ, và quy định này không phù hợp với thực tiễn của hệ thống thẩm định giá đã hoạt động trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là từ thời điểm trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng định giá đất.

Để có Thẻ thẩm định viên về giá, người học phải trải qua các khóa đào tạo cơ bản và cập nhật hàng năm, cũng như thi kỳ thi quốc gia về kiến thức do Bộ Tài chính tổ chức. Điều này đã tốn kém chi phí cho việc đào tạo kiến thức cơ bản về định giá, bao gồm cả định giá đất. Việc yêu cầu thêm một khóa học và chứng chỉ về giá đất sẽ gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho khoảng 2000 thẩm định viên đã có Thẻ thẩm định viên hiện nay.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn