Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành tiểu khu đô thị khoa học công nghệ

Dự kiến đến năm 2045, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ phát triển thành một khu đô thị nhỏ chuyên về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã tổ chức một hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để cung cấp thông tin về các quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết TP Thủ Đức đóng vai trò là động lực kinh tế mới của TP.HCM. Với nền tảng đổi mới sáng tạo và đề án khu công nghiệp sáng tạo, TP Thủ Đức có ba trụ cột chính gồm trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia TP.HCM, và Khu công nghệ cao. Trong đó, tầm nhìn đến năm 2045 là Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ phát triển thành một khu đô thị nhỏ chuyên về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Thi thừa nhận rằng hiện tại khu công nghệ cao chưa đạt được mô hình của một khu đô thị như mong muốn. Trong khi khu vực sản xuất phát triển khá nhanh chóng, các khu vực khác như đào tạo, ươm tạo, và dịch vụ vẫn chưa được phát triển đúng mức.

“Hiện tại, khu công nghệ cao hoạt động theo ca, theo giờ hành chính, và sau giờ làm việc, công nhân trở về nhà. Một khu đô thị sáng tạo tương tác cao cần hoạt động suốt 24/7, không ngừng nghỉ trong cả năm,” ông Nguyễn Anh Thi chia sẻ.

Đặt mục tiêu đến năm 2030, khu công nghệ cao sẽ trở thành một công viên khoa học công nghệ kinh tế, tập trung vào phát triển khoa học. Chỉ tiêu của khu công nghệ cao sẽ không dựa trên giá trị sản xuất mà tập trung vào phát triển công nghệ cốt lõi. Ví dụ, việc đầu tư vào R&D của doanh nghiệp trong một năm sẽ được xem xét cùng với số lượng sáng chế tạo ra và việc thương mại hóa các sáng chế đó.

Ông Nguyễn Anh Thi cũng cho biết một số doanh nghiệp trong khu công nghệ cao chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, sứ mệnh, và tầm nhìn của khu công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn khu công nghệ cao với khu chế xuất.

Khu công nghệ cao TP.HCM là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia, có trách nhiệm xây dựng nền tảng về khoa học công nghệ, là yếu tố đầu vào để phát triển các ngành công nghiệp. Kết quả của khu công nghệ cao sẽ trở thành đầu vào cho khu chế xuất công nghiệp.

Khu công nghệ cao có phân khu sản xuất, nhưng đây là phương tiện hỗ trợ mục tiêu phát triển năng lực nội sinh của Việt Nam.

Trong thời gian tới, khu công nghệ cao TP.HCM sẽ tập trung vào phát triển năng lực công nghệ trong ba lĩnh vực: vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, và hàng không vũ trụ.

Với Nghị quyết 98, Ban quản lý Khu công nghệ cao được khôi phục thẩm quyền, có thể trực tiếp xử lý cấp phép, thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường. Cơ quan này cũng được giao thẩm định, phê duyệt điều kiện xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án đầu tư.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Đào, Chánh văn phòng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết trước đây ban quản lý đã thực hiện nội dung này, nhưng do thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền này đã chuyển sang cơ quan chuyên môn.

Từ khi Nghị quyết 98 được thực hiện vào ngày 1/8/2023, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý 18 hồ sơ cấp phép môi trường, 6 hồ sơ thẩm định và phê duyệt đồ án hoặc điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho các dự án đầu tư tại khu công nghệ cao.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn