Quảng Ninh: Tọa đàm ‘Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng’

Ngày 21/3, tại thành phố Hạ Long, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức một buổi tọa đàm mang tựa đề “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”, đồng thời tuyên dương những “Tài năng trẻ”, “Công chức, viên chức trẻ xuất sắc”, và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023.

Trong buổi tọa đàm “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng” với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, thông qua sự chia sẻ đầy ý nghĩa của các khách mời, gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn về Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tiếp thu, lĩnh hội và hiểu sâu sắc hơn về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như của tỉnh về công tác chăm sóc và phát triển thanh niên.

Đây cũng là dịp để thanh niên Đoàn Khối thể hiện tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự đóng góp vào việc xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cũng như của tỉnh Quảng Ninh. Họ tích cực tham gia vào phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực.

Thông qua việc này, chúng ta không ngừng thúc đẩy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên trẻ có “vừa hồng, vừa chuyên”, từ đó khẳng định vị thế của Đoàn là đội ngũ hậu bị tin cậy của Đảng.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tôn vinh 10 “Tài năng trẻ” cấp Đoàn Khối trong các lĩnh vực học tập và công tác; 10 “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu” có mẫu mực trong đạo đức, lối sống, tích cực tham gia công tác Đoàn, có sáng kiến và ý tưởng, đảm nhận các mô hình và hoạt động có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn hoặc trong lĩnh vực cải cách hành chính đã được áp dụng vào thực tiễn; cùng với 10 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là những ĐVTN đã tích cực thực hiện, rèn luyện và phấn đấu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn