Trung Quốc cảnh báo 30 lô sầu riêng của Việt Nam: Nguyên nhân vì sao?

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cảnh báo về việc 30 lô hàng sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang nước này có chứa cadimi vượt quá mức an toàn được quy định cho thực phẩm.

Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắk, Hà Nội cùng các doanh nghiệp và cơ quan liên quan tiến hành truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị cảnh báo từ Trung Quốc.

Thông tin cảnh báo từ Vụ Kiểm dịch Động – Thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc 30 lô hàng sầu riêng từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện có chứa cadimi vượt quá mức an toàn đã được Cục Bảo vệ thực vật nhận được.

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và quy định của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đề xuất các doanh nghiệp có lô hàng vi phạm phải tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần điều tra nguyên nhân, truy xuất lô hàng cảnh báo, và xem xét lại toàn bộ hồ sơ, quy trình sản xuất, thu gom, và xuất khẩu, bao gồm hợp đồng thu gom, danh sách cơ sở thu gom, vườn trồng cung cấp lô hàng, và danh mục thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã sử dụng tại vườn trồng cung cấp lô hàng.

Tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục và áp dụng các biện pháp ngăn chặn để tránh tái diễn vi phạm. Sau đó, gửi báo cáo về kết quả cho Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 1/4/2024.

Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắk và Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất các lô hàng bị cảnh báo.

Đồng thời, tiến hành thẩm tra báo cáo về nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo và biện pháp khắc phục từ phía doanh nghiệp; rà soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có lô hàng bị cảnh báo theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả kèm hồ sơ liên quan cần được gửi về Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 3/4/2024, để có cơ sở phản hồi tới Cục Hải quan Trung Quốc, tránh việc nhận được các kết luận có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản.

Năm 2022, Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được ký kết. Theo đó, quả sầu riêng Việt Nam đã chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, thực hiện theo Nghị định thư, quả sầu riêng phải tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc cũng như yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Do đó, các vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng cần thiết lập biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các loài dịch hại mà phía Trung Quốc quan tâm, đặc biệt là ruồi đục quả Bactrocera correcta và các loài rệp sáp; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép; thực hiện đúng quy cách đóng gói, thông tin trên bao bì để đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác.

Ngoài ra, các vùng trồng và cơ sở đóng gói cần được giám sát theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật được đào tạo để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, đóng gói. Các doanh nghiệp, người dân và các cơ quan quản lý cần tuân thủ các yêu cầu về nhật ký, hồ sơ sản xuất cũng như các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trước khi thu hoạch, theo những yêu cầu mà phía Trung Quốc đưa ra.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn