Tương lai của báo chí: Công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo

Trong Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm 2024, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh về sức ảnh hưởng to lớn và đầu tiên của công nghệ số đối với lĩnh vực báo chí và truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng công nghệ số đã gây ra những thay đổi căn bản trong cách thức hoạt động và phát triển của ngành này.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã sắp đạt mốc 100 năm. Trải qua hành trình phát triển gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng thể hiện sứ mệnh và trách nhiệm cao cả, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của mình. Đóng góp của báo chí vào thành tựu chung của đất nước và dân tộc ngày càng được thể hiện rõ ràng.

Trong thời kỳ hiện nay, báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo và linh hoạt hơn bao giờ hết. Bằng cách ứng dụng và làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, báo chí đã ra đời nhiều chương trình và sản phẩm mới, lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng số và có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Tuy nhiên, báo chí đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các loại hình thông tin mới như mạng xã hội. Thời điểm hiện nay là vô cùng khó khăn cho báo chí cả thế giới và Việt Nam do sự phát triển của công nghệ và thay đổi trong thói quen tiêu dùng thông tin của công chúng. Sự lan truyền rộng rãi của thông tin giả và thông tin sai lệch cũng làm giảm sự tin tưởng của xã hội đối với báo chí. Nguồn thu từ quảng cáo cũng đang giảm sút đáng kể cho mọi loại hình báo chí, bao gồm cả báo chí điện tử. Mặc dù báo chí vẫn cung cấp thông tin hữu ích cho xã hội, vai trò và sức mạnh của nó trong hàng trăm năm qua đang đối mặt với những thách thức không ngừng, đặc biệt trong thập kỷ gần đây.

Trong buổi phát biểu tại phiên toàn thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh rằng lĩnh vực báo chí và truyền thông là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất bởi công nghệ số.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, không gian mạng hiện nay đã trở thành trận địa chính của báo chí. Ông nhấn mạnh rằng sự chuyển đổi số đã diễn ra trong hơn một thập kỷ qua và hiện nay, việc giành lại không gian mạng và tạo ra dòng chủ lưu trên không gian mạng là rất quan trọng. Ông tin rằng nguồn thu chính của báo chí sẽ đến từ không gian mạng trong tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhận định rằng công nghệ số không chỉ loại bỏ một số công việc cũ mà còn tạo ra những công việc mới. Do đó, để đổi mới, báo chí cần phải làm những việc mới hơn những gì họ đang làm. Ông nhấn mạnh rằng độc giả muốn biết những gì ở phía sau tin tức và báo chí cần cung cấp thêm giá trị bổ sung như sự diễn giải, phân tích, và bình luận.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất rằng để phát triển, báo chí cần không gian mới, lực lượng sản xuất mới, nguồn lực sản xuất mới, yếu tố sản xuất mới và động lực mới. Ông nhấn mạnh rằng không gian mới là không gian số, lực lượng sản xuất mới là công nghệ số, nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số, yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số và động lực mới là đổi mới sáng tạo số.

Cuối cùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số sẽ là đầu tư cho tương lai của báo chí.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, những thách thức gần đây không làm giảm đi vai trò của báo chí như một số người nghĩ, mà thực tế chỉ làm nổi bật nhu cầu cần thiết của việc đổi mới trong ngành. Ông nhấn mạnh rằng nếu không thay đổi, báo chí sẽ bị thay thế bởi những đối thủ mới.

Công nghệ số, internet và truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới của báo chí. Ông tin rằng sự đổi mới này sẽ nâng cao vai trò và đóng góp của báo chí cách mạng vào việc xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định rằng để đổi mới, báo chí cần giữ vững những giá trị cốt lõi và sứ mệnh ban đầu của mình. Ông nhấn mạnh rằng việc giữ vững những giá trị này sẽ giúp báo chí thích ứng với mọi biến động. Ông cũng nhấn mạnh rằng công nghệ số là công cụ chính để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong báo chí.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn