Việt Nam – Trung Quốc tăng cường quan hệ với 36 văn bản thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, hai bên đã thực hiện việc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chiều ngày 12/12, sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chung kiến và nghe báo cáo về các văn kiện đã được ký kết giữa hai nước. Chuyến thăm này đã đưa đến việc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác, chia thành 4 lĩnh vực: Chính trị – đối ngoại (4 văn bản), An ninh – Quốc phòng (4 văn bản), Hợp tác thực chất (24 văn bản), và Hợp tác địa phương (4 văn bản).

Một số văn bản thỏa thuận đáng chú ý bao gồm:

 • Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2024 -2028.
 • Bản Ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển.
 • Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023-2027.
 • Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Hiệp định về phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
 • Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam – Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc.
 • Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát, Việt Nam – Bá Sái, Trung Quốc.

 • Hiệp định ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thúc đẩy hợp tác phát triển và thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (MOU).
 • Thỏa thuận hợp tác cứu nạn trên biển giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất trong hoạt động ngư nghiệp trên biển.
 • Ghi chú về việc tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển bền vững giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Thỏa thuận triển khai chương trình giao lưu hữu nghị giữa Thành ủy Hải Phòng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai Hiệp định giữa Bộ Công Thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại.
 • Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội dung của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.
 • Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 triển khai Hiệp định trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
 • Hiệp định giữa Bộ Giao thông Vận tải Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 • Hiệp định giữa Bộ Giao thông Vận tải Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
 • Ghi chú hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc về đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số.
 • Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc.
 • Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng cục Phát thanh Truyền hình Nhà nước Trung Quốc.
 • Biên bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Dữ liệu Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Chương trình hợp tác trong năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Hiệp định ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Hiệp định ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực.
 • Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc.
 • Ghi nhớ về các yêu cầu xây dựng vùng sạch bệnh lở mồm long móng sử dụng vaccine.
 • Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
 • Hiệp định ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài nguyên Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ.
 • Hiệp định ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Phát triển xanh, Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường.
 • Hiệp định ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng Cục Bản quyền Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).
 • Hiệp định ghi nhớ hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra vui mừng và nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng chuyến thăm này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện (2008-2013), thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với truyền thống hữu nghị và tầm vóc quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược; ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ông cũng bày tỏ lòng trân trọng đối với sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với cách mạng và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, trong cuộc gặp, cảm ơn sự đón tiếp ấm áp, thân tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đều coi trọng cao quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ông cũng khẳng định sự kiên định ủng hộ của Trung Quốc đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam trong hành trình phát triển phồn vinh, đưa đến hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình còn nhắc lại sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cửa khẩu Hữu nghị và trồng cây hữu nghị, đánh dấu một thông điệp mạnh mẽ về sự tin tưởng và phát triển trong quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO.

Nguồn: sohuutritue.net.vn