Giá xăng RON 95 tăng thêm 547 đồng/lít, lên 22.482 đồng/lít từ 15h chiều nay

Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5 RON 92 thêm 377 đồng/lít, lên 21.418 đồng/lít, đồng thời tăng giá bán lẻ xăng RON 95 thêm 547 đồng/lít, lên 22.482 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, trong khi đó không trích lập và không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu còn lại.

Cụ thể: giá bán lẻ xăng E5 RON 92 thêm 377 đồng/lít, lên 21.418 đồng/lít, đồng thời tăng giá bán lẻ xăng RON 95 thêm 547 đồng/lít, lên 22.482 đồng/lít.

giá dầu diesel tăng 487 đồng/lít, lên 20.194 đồng/lít; dầu hỏa tăng 205 đồng/lít, lên 20.536 đồng/lít. Dầu mazut ngược chiều giảm 307 đồng/kg, còn 15.508 đồng/kg.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 41 lần điều chỉnh, trong đó có 21 lần tăng, 14 lần giảm, 4 lần giữ nguyên và 2 lần trái chiều.
Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/gia-xang-ron-95-tang-them-547-dong-lit-len-22482-dong-lit-tu-15h-chieu-nay-d205152.html