EU và Nghị viện châu Âu chưa thống nhất về luật quản lý AI

Các quan điểm trong nội bộ của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đang khác nhau đối với việc quản lý luật lệ về Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Trong cuộc thảo luận giữa các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu hôm qua, hai bên không đạt được sự đồng thuận về các nội dung đề xuất trong dự luật quản lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) – dự luật này được coi là đầu tiên trên thế giới. Một quan chức EU cho biết cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Hiện nay, trong nội bộ EU có các quan điểm đối lập về hai vấn đề chính. Thứ nhất là cách quản lý các mô hình nền tảng như ChatGPT. Các nước như Pháp, Đức và Italy đều kêu gọi loại bỏ những hệ thống này khỏi luật, vì họ muốn tạo ra các mô hình nền tảng AI riêng biệt có khả năng cạnh tranh với công cụ như ChatGPT.

Rào cản thứ hai là EU không đồng thuận về việc các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng hệ thống Trí tuệ Nhân tạo để nhận dạng sinh trắc học cá nhân trong không gian công cộng.

Do đó, có quan điểm cho rằng ngay cả khi EU đạt được một thỏa thuận vào ngày hôm nay, luật quản lý về Trí tuệ Nhân tạo của khối sẽ khó có thể có hiệu lực trước năm 2026. Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO.

Nguồn: sohuutritue.net.vn