Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Công điện đã được gửi tới các Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc.

Công điện nêu rõ rằng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tích cực và yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ điện. Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp kiểm tra và thúc đẩy việc triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới điện. Tuy nhiên, vẫn còn nguy cơ thiếu điện vào năm 2024, và nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) dự kiến sẽ tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu điện trong thời gian tới và tránh thiếu điện trong mọi tình huống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Công Thương cần chỉ đạo quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 đã được phê duyệt. Bộ cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra và giám sát quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia một cách an toàn, khoa học và hiệu quả. Các nhà máy điện cần vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, và đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Công điện nêu rõ các yêu cầu và trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành và tập đoàn liên quan nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và hiệu quả trong thời gian cao điểm sắp tới.

Về cơ chế và chính sách mua bán điện, cần hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 các cơ chế liên quan đến mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện và khách hàng lớn, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái cho người dân và cơ quan công sở, cũng như phát triển điện khí và điện gió ngoài khơi và ven bờ.

Đối với tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch và Kế hoạch điện VIII, tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh chóng các dự án để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm. Cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Về tiến độ các dự án truyền tải điện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chỉ đạo EVN đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, cũng như các dự án truyền tải điện từ Lào.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan để tăng cường kiểm tra và lập kế hoạch cụ thể về việc sử dụng nước từ hồ chứa thủy điện cho sản xuất nông nghiệp và dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm. Ngoài ra, cần tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương để hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu đất đã được phân bổ và dự báo chính xác khí tượng thủy văn để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần chỉ đạo và giám sát EVN, TKV, PVN tăng cường phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và chống tiêu cực, lãng phí, và chịu trách nhiệm về vận hành ổn định, an toàn các nguồn điện của các tập đoàn.

Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tập trung nhanh chóng và quyết liệt thực hiện các dự án về nguồn và lưới điện do tập đoàn làm chủ đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần tập trung đẩy nhanh các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, kịp thời hoàn thành sản xuất cột thép trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 để hoàn thiện dựng cột trước ngày 31 tháng 5 năm 2024, đồng thời hoàn thành việc kéo dây và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm 2024 như Trạm cắt Đắk Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum – Nông Cống.

Tập đoàn cần chỉ đạo các nhà máy điện trong phạm vi quản lý làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất để huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm 2024, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu nước ở các hồ thủy điện theo quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tích cực và kịp thời hơn trong việc mua bán điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cần nhanh chóng thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; nhanh chóng lựa chọn nhà đầu tư để triển khai nhanh chóng các dự án nguồn điện và lưới điện có trong quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn, triển khai sớm các dự án quy mô công suất lớn tại miền Bắc như các nhà máy LNG Nghi Sơn – Thanh Hóa, LNG Quỳnh Lập – Nghệ An; phấn đấu khởi công trong quý II năm 2025 và hoàn thành đóng điện trong năm 2027 cho các nhà máy: LNG Quảng Ninh và LNG Thái Bình.

Cần chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ EVN, PVN, TKV và các chủ đầu tư dự án điện trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, thủ tục liên quan đến rừng, đất lúa theo thẩm quyền, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm và cấp bách như dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, cần bàn giao toàn bộ khoảng néo trước ngày 30 tháng 4 năm 2024, các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào.

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trên địa bàn, ứng dụng các giải pháp tối ưu, sử dụng công nghệ tự động, năng lượng mặt trời, và thay thế đèn tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, EVN và các nhà đầu tư thủy điện để lập kế hoạch sử dụng nước tối ưu, vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, vừa ưu tiên tối đa nguồn nước dự phòng phục vụ phát điện trong thời gian cao điểm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn